Nasz zespół

Nasz zespół – Psychoterapeuci Warszawa


mgr Kamila Włodarczyk
Psycholog, psychoterapeuta
mgr Katarzyna Piasecka
Pedagog resocjalizacji
mgr Agnieszka Pikulska
Psycholog, specjalista terapii uzależnień
mgr Edyta Sielawa
Psycholog, psychoterapeuta
mgr Artur Scisłowski
Psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta Gestalt
mgr inż. Anna Soliwoda
Specjalista ds. żywności i żywienia
mgr Dominika Zyskowska
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w procesie certyfikacji
mgr Karolina Miś
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach
mgr Ewa Nosal
Psycholog, specjalista terapii uzależnień
mgr Beata Szczygieł
Psychoterapeutka, trener umiejętności psychospołecznych, life coach