Nasz zespół

Nasz zespół – Psychoterapeuci Warszawa


mgr Kamila Włodarczyk

Psychoterapeuta Warszawa – psycholog Warszawa
Psycholog Warszawa, Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia (nr 1472), Wykładowca w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania. Zakończyła Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie, gdzie obecnie szkoli się na certyfikowanego psychoterapeutę Gestalt.

Od wielu lat pracuje jako psycholog, psychoterapeuta.

Pomaga osobom cierpiącym na depresję, nerwice, zaburzenia lękowe, anoreksję, bulimię, nieradzącym sobie z trudnościami w pracy, domu, na uczelni, będącym w kryzysie, poszukującym własnej drogi. Ma bogate doświadczenie w pracy z osobami z rodzin dysfunkcyjnych (DDD, DDA), uzależnionymi od alkoholu, leków, narkotyków, dopalaczy oraz hazardu. Udziela wsparcia osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Pracuje łącząc różne podejścia teoretyczne w zależności od potrzeb klienta i oczekiwanych rezultatów.

Wiele lat byłam etatowym pracownikiem Szpitala MSW na Oddziale Leczenia Uzależnień. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam w Państwowych placówkach Służby Zdrowia m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz Oddziale Terapii Uzależnień Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. Współpracuję z Wyższą Szkołą Finansów i Zarządzania w Warszawie, prowadzę również konsultacje psychologiczne, szkolenia dla kobiet bezrobotnych.

Jestem absolwentką psychologii ze specjalizacjami psychologia społeczna oraz psychologia kliniczna. Posiadam certyfikat specjalisty psychoterapii uzależnień oraz międzynarodowy certyfikat Praktyka NLP. Ukończyłam Studium Pomocy Psychologicznej, Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia. Moja praca psychoterapeutyczna poddawana jest systematycznej superwizji.

W Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego Zmiana prowadzę:

 • konsultacje osób dorosłych
 • psychoterapię indywidualną, psychoterapie grupową
 • psychoterapię osób cierpiących na stany lękowe oraz depresyjne
 • psychoterapię osób borykających się z zaburzeniami łaknienia( anoreksja, bulimia, objadanie się)
 • psychoterapie osób współuzależnionych (osoby doświadczające konsekwencji uzależniania osoby bliskiej)
 • psychoterapie DDA, DDD (osoby, które dorastały w rodzinie gdzie występował problem uzależnienia, lub inne zachowania dysfunkcyjne, co powoduje trudności w funkcjonowaniu w ich dorosłym życiu)
 • terapię osób: doświadczających straty i żałoby, cierpiących z powodu niskiego poczucia własnej wartości, borykających się z nadmiernym stresem oraz znajdujących się w sytuacji kryzysowej

mgr Katarzyna Barańska

Jestem psychoterapeutką w trakcie szkolenia, ukończyłam Program Pomocy Psychologicznej w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, gdzie obecnie szkolę się na certyfikowanego psychoterapeutę Gestalt. Jestem magistrem nauk społecznych. W ramach studiów ukończyłam kurs psychologii rozwojowej. Uczestniczyłam w licznych kursach Porozumienia Bez Przemocy (NVC). Od kilku lat pracuję z dziećmi w nurcie poszanowania ich integralności i wolności, m.in. angażując się w edukację alternatywną. Zajmuję się wspieraniem rodziców w świadomym rodzicielstwie, udzielam porad indywidualnych oraz prowadzę warsztaty. Prywatnie jestem mamą i żoną, mam 2 synów.

W Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego Zmiana prowadzę:

 • konsultacje indywidualne dla rodziców
 • porady wychowawcze
 • warsztaty dla rodziców, nauczycieli i innych osób pracujących z dziećmi
 • konsultacje psychologiczne

mgr Katarzyna Piasecka

Pedagog resocjalizacji, Certyfikowany Specjalista Terapii Uzależnień Warszawa ( nr 1454)

Jestem absolwentką pedagogiki o specjalności praca socjalna, uzyskałam tytuł magistra resocjalizacji. Posiadam certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia a także Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

d 2010 roku pracuję jako terapeuta w Poradni Leczenia Uzależnień przy ul. Rembielińskiej w Warszawie, gdzie prowadzę psychoterapię indywidualną osób uzależnionych od alkoholu, dopalaczy, leków a także psychoterapię członków rodziny osób uzależnionych( współuzależnienie,) oraz Dorosłych Dzieci Alkoholików. Zajmuję się też prowadzeniem grup terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych a także warsztatów ( min, asertywnych zachowań, radzenia sobie ze złością czy zapobiegania nawrotom choroby). Ponadto mam doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi przemocy domowej.

Moja praca poddawana jest regularnej superwizji klinicznej. Biorę udział w licznych szkoleniach i konferencjach podnoszących moje kwalifikacje i rozwijających moje umiejętności terapeutyczne.

W Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego Zmiana prowadzę:

 • konsultacje diagnostyczne oraz psychoterapię (alkohol, narkotyki, leki, dopalacze) oraz uzależnionych behawioralnie (Internet, hazard, zakupoholizm, gry komputerowe)
 • psychoterapie osób współuzależnionych (osoby doświadczające konsekwencji uzależniania osoby bliskiej)
 • konsultacje psychologiczne
 • terapię osób doświadczających przemocy

mgr Agnieszka Pikulska

Psycholog i specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

Zajmuję się psychoterapią osób dorosłych zmagających się z trudnościami życiowymi, osób w kryzysie, osób z zaburzeniami lękowymi. Ważny obszar w mojej pracy zajmują osoby uzależnione, współuzależnione, Dorosłe Dzieci Alkoholików (DDA) i Dorosłe Dzieci z rodzin Dysfunkcyjnych (DDD).

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu SWPS ze specjalnością psychologia społeczna jak również specjalistą terapii uzależnień w trakcie certyfikacji przy Instytucie Psychologii Zdrowia. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam na Oddziale Leczenia Uzależnień (OLU) w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA jak również w Poradni i na Oddziale dziennym Leczenia Uzależnień i Współuzależnień w Powiatowym Centrum Zdrowia w Otwocku gdzie obecnie pracuję.

Regularnie podnoszę swoje kwalifikacje zawodowe, uczestnicząc w szkoleniach i warsztatach organizowanych przez towarzystwa psychoterapeutyczne.