PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

Dla kogo jest psychoterapia indywidualna:

 

  • Osoby doświadczające trudności emocjonalnych, psychicznych lub relacyjnych, poszukujące wsparcia i zrozumienia.
  • Osoby pragnące lepsze poznać siebie, zrozumieć swoje motywacje i przepracować trudne emocje.
  • Osoby otwarte na proces zmiany oraz rozwój osobisty.
  • Osoby ceniące sobie poufność i bezpieczeństwo w relacji terapeutycznej.
  • Osoby poszukujące stabilizacji emocjonalnej i poprawy jakości życia.

 

Jest to proces leczenia, który przynosi efekt w dłuższym okresie czasu.

Polega na regularnych spotkaniach które odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

Proces ten ma prowadzić Cię do głębszego poznania siebie, zrozumieniu motywów swoich decyzji, działań oraz dotarcia do przeżywanych przez Ciebie uczuć.

Terapia indywidualna jest poprzedzona spotkaniami konsultacyjnymi. Każdy klient Poradni Psychologicznej Zmiana otrzymuje swój stały termin wizyt- dzień oraz godzinę. Czas trwania jednej sesji indywidualnej to 50 minut, częstotliwość spotkań to od 1 do 2 sesji tygodniowo w zależności od doświadczanych trudności przez klienta oraz modalności psychoterapeutycznej terapeuty z którym pracuje.

Psychoterapia indywidualna opiera się na pracy klienta z psychoterapeutą w kontakcie indywidualnym w cztery oczy.

Takie spotkanie nazywamy sesją terapeutyczną. Powierzane przez pacjenta problemy są objęte tajemnicą poufności. W ramach terapii indywidualnej powstaje diagnoza to dzięki niej klient nabiera świadomości swojego problemu. Uświadomienie problemu daje możliwość go rozwiązywać i wprowadzać zmianę w swoje życie. Zazwyczaj między klientem, a psychoterapeutą powstaje tzw. przymierze terapeutyczne opierającego się na wzajemnym szacunku, zaufaniu i powstałym bezpieczeństwie. W takich warunkach klient może przepracowywać różnego typu problemy, poznając coraz lepiej mechanizmy swojego funkcjonowania oraz przeżywając różnorodne, niekiedy przez długie lata skrywane emocje, staje się wewnętrznie silniejszy. Nabywa też większej pewności w obcowaniu z innymi ludźmi ze swojego środowiska.

Zadaniem psychoterapeuty jest towarzyszenie klientowi, pokazywanie tego czego wcześniej nie dostrzegał, a wszystko to przy zachowaniu szacunku dla tempa i gotowości do zmian.

Zadzwoń i zapytaj o najlepszą formę pomocy dla Ciebie.

Odpowiemy na pytania i dobierzemy odpowiedniego specjalistę.

 


Zobacz, kto prowadzi psychoterapię indywidualną:

Umów wizytę