RODO

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy:

  • Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Zmiana Kamila Włodarczyk-Bojakowska z siedzibą w Warszawie przy ul. Żółwiej 13 (NIP: 1131920486, REGON: 380025729 reprezentowana przez Kamilę Włodarczyk-Bojakowską.

  • Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych?

W sprawie Pani/ Pana danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
poczty elektronicznej: kontakt@zmiana-psychoterapia.pl

  • Skąd mamy Pani/Pana dane?

Otrzymaliśmy je od Pani/Pana w ramach prowadzonej działalności. Podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania Pani/ Pana danych jest Państwa zgoda.

  • Kiedy możemy przetwarzać Pani/ Pana dane osobowe?

Istnieją różne sytuacje i procesy, w ramach których przetwarzamy Państwa dane osobowe. Najczęstsze sytuacje, kiedy przetwarzamy Państwa dane osobowe to:

– rezerwacja terminu konsultacji psychoterapeutycznych oraz sesji dot. rozwoju osobistego,
– przeprowadzanie terapii (terapia indywidualna i grupowa) oraz sesji związanych z rozwojem osobistym,
– zapis na zajęcia psychoedukacyjne (szkolenia, warsztaty) i uczestnictwo w nich,
– przesłanie informacji o ofertach promocyjnych, nowościach i wydarzeniach,
– udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące oferowanych przez Poradnie Zmiana (Zmiana Kamila Włodarczyk-Bojakowska) usług,
– konkursy, które organizujemy między innymi na naszym fanpage w mediach społecznościowych, formularze kontaktowe, newsletter,
– rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków.

  • Czy musi Pani/Pan podać nam swoje dane osobowe?

Podanie przez Panią/ Pana wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

  • Jak długo przechowujemy Pani/Pana dane osobowe?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zamówień, usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:
– kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
– kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
– po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

  • Jakim kategoriom odbiorców udostępniamy Pani/Pana dane osobowe?

Państwa dane osobowe mogą być przez nas udostępniane na zewnątrz jedynie w wyjątkowych przypadkach. W szczególności podstawą prawną udostępnienia, mogą być przepisy prawa, które zezwalają organom publicznym na dostęp do danych osobowych.

W zależności od celów przetwarzania mogą to być następujące grupy odbiorców:
– firmy świadczące usługi hostingu oraz serwisu IT,
– firmy dostarczające rozwiązań informatycznych m.in. oprogramowania,
– firma świadcząca usługi outsourcingu księgowości,
– współpracujący z Poradnią Zmiana (Zmiana Kamila Włodarczyk-Bojakowska) psychoterapeuci,
– firmy świadczące usługi email marketing,
– firmy świadczące usługi płatnicze,
– firmy świadczące usługi doradcze i prawne.

  • Jakie prawa Ci przysługują?

Przepisy RODO gwarantują szeroki wachlarz praw, zapewniających ochronę Twojej prywatności. Pamiętaj o tym, że nie wszystkie poniżej wskazane prawa znajdują zastosowanie w każdej sytuacji. Z naszej strony dołożymy najwyższej staranności, aby zrealizować przysługujące Ci prawa.

Prawo dostępu do danych (art. 15 RODO)
Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@zmiana-psychoterapia.pl

Prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO)
Jeśli chcesz zażądać sprostowania do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@zmiana-psychoterapia.pl

Prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@zmiana-psychoterapia.pl

Prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@zmiana-psychoterapia.pl

Prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO)
Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres:
kontakt@zmiana-psychoterapia.pl

Prawo do wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO)
Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: kontakt@zmiana-psychoterapia.pl

  • Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).