Test na fobię społeczną

Skala lęku społecznego Leibowitza (The Leibowitz Social Anxiety Scale – LSAS) pozwala ocenić nasilenie objawów fobii społecznej oraz jej wpływu na codzienne funkcjonowanie. Podobnie jak w przypadku wielu testów jej wynik nie jest jednoznaczny z diagnozą fobii społecznej, stanowi raczej pomoc diagnostyczną dla lekarza psychiatry lub psychologa.

Mimo to poniższy test na fobię społeczną można wykonać samodzielnie, by szacunkowo określić nasilenie dolegliwości.

Należy przeczytać opisy wszystkich sytuacji przedstawionych poniżej i w każdym przypadku odpowiedzieć na 2 pytania:
– jak mocno doświadczam lęku lub strachu w tej sytuacji oraz
– jak bardzo jestem skłonny unikać takiej sytuacji?

Odpowiedziom przypisuje się następujące punkty:

Strach lub lęk:

  • 0 = brak
  • 1 = łagodny
  • 2 = umiarkowany
  • 3 = silny

Unikanie sytuacji:

  • 0 = nigdy (0%)
  • 1 = niekiedy (1 – 33%)
  • 2 = często (34% – 66%)
  • 3 = zawsze (67% – 100%)

Warto pamiętać, że obecnie dysponujemy efektywnymi metodami terapii fobii społecznej (psychoterapeutycznymi i/lub farmakoterapeutycznymi), a w przypadku wielu osób udaje się uzyskać satysfakcjonującą poprawę samopoczucia i funkcjonowania.

Jeśli wyniki testu wskazują, że możesz cierpieć na fobię społeczną, rozważ skontaktowanie się psychologiem lub psychiatrą, w celu doprecyzowania rozpoznania i ewentualnego zaplanowania odpowiedniego leczenia.

Opracowano na podstawie: Liebowitz MR. Social Phobia. Mod Probl Pharmacopsychiatry 1987;22:141-173


TEST

1. Rozmawianie przez telefon przy innych – poziom lęku

 
 
 
 

2. Rozmawianie przez telefon przy innych – systematyczność unikania

 
 
 
 

3. Bycie w małej grupie osób – poziom lęku

 
 
 
 

4. Bycie w małej grupie osób – systematyczność unikania

 
 
 
 

5. Jedzenie w miejscu publicznym – poziom lęku

 
 
 
 

6. Jedzenie w miejscu publicznym – systematyczność unikania

 
 
 
 

7. Picie z innymi w miejscu publicznym – poziom lęku

 
 
 
 

8. Picie z innymi w miejscu publicznym – systematyczność unikania

 
 
 
 

9. Rozmawianie ze zwierzchnikiem, kimś ważnym – poziom lęku

 
 
 
 

10. Rozmawianie ze zwierzchnikiem, kimś ważnym – systematyczność unikania

 
 
 
 

11. Wygłaszanie mowy, bycie aktywnym przed dowolną publicznością – poziom lęku

 
 
 
 

12. Wygłaszanie mowy, bycie aktywnym przed dowolną publicznością – systematyczność unikania

 
 
 
 

13. Wyjście na imprezę, spotkanie towarzyskie – poziom lęku

 
 
 
 

14. Wyjście na imprezę, spotkanie towarzyskie – systematyczność unikania

 
 
 
 

15. Praca, gdy jesteś obserwowany – poziom lęku

 
 
 
 

16. Praca, gdy jesteś obserwowany – systematyczność unikania

 
 
 
 

17. Pisanie, gdy jesteś obserwowany – poziom lęku

 
 
 
 

18. Pisanie, gdy jesteś obserwowany – systematyczność unikania

 
 
 
 

19. Dzwonienie do osoby, której nie znasz dobrze – poziom lęku

 
 
 
 

20. Dzwonienie do osoby, której nie znasz dobrze – systematyczność unikania

 
 
 
 

21. Rozmawianie z ludźmi, których nie znasz dobrze – poziom lęku

 
 
 
 

22. Rozmawianie z ludźmi, których nie znasz dobrze – systematyczność unikania

 
 
 
 

23. Spotykanie nieznajomych osób – poziom lęku

 
 
 
 

24. Spotykanie nieznajomych osób – systematyczność unikania

 
 
 
 

25. Korzystanie z publicznego WC – poziom lęku

 
 
 
 

26. Korzystanie z publicznego WC – systematyczność unikania

 
 
 
 

27. Wchodzenie do pomieszczenia, gdzie inni już siedzą – poziom lęku

 
 
 
 

28. Wchodzenie do pomieszczenia, gdzie inni już siedzą – systematyczność unikania

 
 
 
 

29. Bycie w centrum zainteresowania – poziom lęku

 
 
 
 

30. Bycie w centrum zainteresowania – systematyczność unikania

 
 
 
 

31. Przemawianie na spotkaniu – poziom lęku

 
 
 
 

32. Przemawianie na spotkaniu – systematyczność unikania

 
 
 
 

33. Wykonywanie jakiegoś testu wiedzy lub umiejętności – poziom lęku

 
 
 
 

34. Wykonywanie jakiegoś testu wiedzy lub umiejętności – systematyczność unikania

 
 
 
 

35. Spieranie się z osobą, której nie znasz dobrze – poziom lęku

 
 
 
 

36. Spieranie się z osobą, której nie znasz dobrze – systematyczność unikania

 
 
 
 

37. Patrzenie w oczy ludziom, których nie znasz – poziom lęku

 
 
 
 

38. Patrzenie w oczy ludziom, których nie znasz – systematyczność unikania

 
 
 
 

39. Wygłaszanie przygotowanego wykładu lub raportu przed grupą osób – poziom lęku

 
 
 
 

40. Wygłaszanie przygotowanego wykładu lub raportu przed grupą osób – systematyczność unikania

 
 
 
 

41. Podrywanie kogoś – poziom lęku

 
 
 
 

42. Podrywanie kogoś – systematyczność unikania

 
 
 
 

43. Reklamowanie towaru w sklepie – poziom lęku

 
 
 
 

44. Reklamowanie towaru w sklepie – systematyczność unikania

 
 
 
 

45. Urządzanie przyjęcia – poziom lęku

 
 
 
 

46. Urządzanie przyjęcia – systematyczność unikania

 
 
 
 

47. Opieranie się natrętnemu sprzedawcy – poziom lęku

 
 
 
 

48. Opieranie się natrętnemu sprzedawcy – systematyczność unikania