TERAPIA POZNAWCZO – BEHAWIORALNA

Dla kogo jest terapia poznawczo-behawioralna?

  • Osoby cierpiące na zaburzenia nastroju, lękowe, obsesyjno-kompulsyjne, uzależnienia, trudności emocjonalne czy niską samoocenę.
  • Osoby poszukujące skutecznej formy terapii, którą cechuje skoncentrowanie na celach, ustrukturyzowanie i krótkoterminowość.
  • Osoby zainteresowane skorygowaniem błędnych przekonań poprzez analizowanie swoich myśli w odniesieniu do bieżących doświadczeń życiowych.
  • Osoby, które chcą aktywnie uczestniczyć w terapii poprzez realizację zadań domowych i pracę na własnym rozwojem.
  • Osoby, które szukają transparentnego podejścia terapeutycznego opartego na współpracy terapeuty i pacjenta.

 

Kiedy wybrać psychoterapię poznawczo-behawioralną?

Psychoterapia poznawczo-behawioralna sprawdza się w wielu zaburzeniach – zaburzeniach nastroju (np. depresja), zaburzeniach lękowych (np. ataki paniki, fobie), zaburzeniu obsesyjno-kompulsyjnym, uzależnieniach – jak również trudnościach emocjonalnych czy niskiej samoocenie.

„Terapia poznawcza ma na celu złagodzenie psychologicznego napięcia poprzez korygowanie nieporozumień. Poprawiając błędne przekonania, możemy przerwać nadmierne reakcje.”
~Aron Beck

Krótko o założeniach psychoterapii poznawczo-behawioralnej:

Psychoterapia poznawczo-behawioralna (CBT) powstała w wyniku połączenia dwóch niezależnych nurtów terapeutycznych – psychoterapii poznawczej i psychoterapii behawioralnej. Łącząc dwa podejścia psychoterapia CBT zakłada, że człowiek w trakcie doświadczeń życiowych w toku uczenia się, tworzy określone, utrwalone, sztywne przekonania, które pływają na jego myśli, emocje, odczucia z ciała i zachowanie. Zgodnie z tym nurt zakłada, że również w wyniku uczenia się poprzez analizowanie swoich myśli w odniesieniu bieżących doświadczeń życiowych można uelastycznić/skorygować stare przekonania, które spowodują zmianę w myśleniu, emocjach, odczuciach z ciała i zachowaniu.

Czego można się spodziewać w trakcie Sesji terapeutycznej:

Psychoterapia poznawczo-behawioralna jest skoncentrowana na celach, ustrukturyzowana, względnie krótkoterminowa, jednak czas jej trwania zależy od trudności, z którymi boryka się dana osoba. Ważnym elementem terapii jest psychoedukacja oraz zadania domowe.

Co spotka pacjenta w gabinecie psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego:

W gabinecie psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego pacjent zapozna się ze swoimi myślami automatycznymi, zniekształceniami w myśleniu oraz przekonaniami, które na ma swój temat. Niejednokrotnie usłyszy pytanie „co Pan/Pani sobie pomyślała w tej sytuacji?”.

Materiałem do pracy terapeutycznej są bieżące sytuacje z życia pacjenta, najczęściej te, które okazały się być problemowe. Jest to praca na „tu i teraz”. Przeszłość pacjenta również jest poddana analizie, jednak to właśnie teraźniejszość jest źródłem informacji o schematach myślenia. Bazując na obecnych wydarzeniach i sytuacjach psychoterapeuta poznawczo-behawioralny razem z pacjentem tworzy jego profil poznawczy, dzięki któremu łatwiej zrozumieć siebie i swoje zachowanie.

Psychoterapia CBT zakłada dużą współpracę terapeuty i pacjenta oraz jego aktywne uczestnictwo w spotkaniach w postaci realizowania zadań domowych (np. monitowanie nastroju, wypróbowanie nowego zachowania). Jednym z celów psychoterapii poznawczo-behawioralnej jest, aby pacjent nauczył się rozpoznawać swoje zniekształcone myślenie aby w przyszłości mógł zapobiegać nawrotom trudności natury psychicznej.

 


Zobacz, kto prowadzi terapię:

Umów wizytę