Nerwica natręctw

Co to nerwica natręctw ?

Natręctwa – inaczej zaburzenia obsesyjno-kompulsywne z ang. Obsessive Compulsive Disorder.

Objawy obsesyjne odnoszą się do niepożądanych myśli lub impulsów, które powodują niepokój i zakłócają codzienne funkcjonowanie. Te natrętne myśli mogą dotyczyć takich tematów jak: czystość (zanieczyszczenia), obawy o bezpieczeństwo, perfekcjonizm lub uporządkowanie, wątpliwości co do swoich działań lub decyzji, czasami dotyczą przekonań religijnych.

Wszystkie one prowadzą do skrajnego niepokoju. Ludzie doświadczający tego typu obsesji często czują, że muszą działać w jakiś określony sposób. Nazywamy to kompulsjami, bądź rytuałami. Ludzie powtarzają określone czynności tj. czyszczenie, sprawdzanie w celu uwolnienia się od tego niepokojącego stanu.

Jakie są objawy zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych?

Ważne jest, aby zauważyć, że podczas całego życia każdy doświadcza sporadycznych myśli natrętnych i nie ma w tym nic chorobowego. Takie objawy stają się zaburzeniem tylko wtedy, gdy znacznie zakłócają codzienne czynności i powodują znaczny emocjonalny niepokój z powodu ich trwania.

Wykwalifikowany specjalista może dokonać diagnozy w oparciu o kryteria DSM-5, które obejmują:

  • nawracające / trwałe obsesje,
  • powtarzające się zachowania,
  • zachowania unikania związane z pewnymi sytuacjami,
  • uznanie przez osobę, że te obsesje są nadmierne / nieuzasadnione, ale nadal czuje się ona zmuszona je powtarzać.

Nerwica natręctw – przyczyny

Badania wskazują, że nie ma jednej przyczyny rozwoju nerwicy natręctw. Jest raczej wiele czynników, w tym predyspozycje biologiczne, wyzwalacze środowiskowe, zmiany procesów poznawczych. Dlatego leczenie powinno być bardzo zindywidualizowane.

Jak wyleczyć nerwicę natręctw, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne?

Wsparcie powinno obejmować zarówno konsultację psychiatryczną, jak i psychoterapię.

Jedną z najskuteczniejszych form leczenia osób z OCD jest psychoterapia. Pomaga ona pacjentom zidentyfikować irracjonalne przekonania na swój temat i rzuca im wyzwanie poprzez zapewnienie alternatywnych sposobów myślenia o sytuacjach lub wydarzeniach, które wywołują u nich niepokój.

Podczas psychoterapii pacjent uczy się jak rozpoznać, kiedy angażuje się w niepożądane zachowania związane z kompulsjami i zastąpić te wzorce zdrowszymi zachowaniami. Terapia pozwala niejednokrotnie zrozumieć głębsze przyczyny występowania problemów.

Ponadto w trakcie leczenia psychiatra może przepisywać leki – w zależności od intensywności objawów doświadczanych przez pacjenta. Powszechnie stosowane leki obejmują inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI), trójpierścieniowe leki przeciwdepresyjne oraz wiele innych. Jednak ważne jest, że leki te nie powinny zająć miejsca psychoterapii.


Umów się na wizytę  Zadzwoń – 662 617 610


Do kogo można się zgłosić?

mgr Klaudia Kołpak
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia
mgr Ewa Nosal
psycholog, psychotraumatolog, specjalista terapii uzależnień
mgr Katarzyna Piasecka
pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Beata Szczygieł
psychoterapeutka, trener umiejętności psychospołecznych, life coach
mgr Karolina Miś
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie szkolenia
mgr Artur Scisłowski
psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta Gestalt
mgr Olga Kostecka
magister psychologii, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Edyta Sielawa
psycholog, psychoterapeuta
mgr Agata Drewniak
psychoterapeutka traumy w podejściu EMDR, trenerka mentalna
mgr Agnieszka Pikulska
psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka Gestalt w trakcie 4 letniego szkolenia
mgr Kamila Włodarczyk
psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia