DDA – dorosłe dzieci alkoholików / uzależnionych rodziców

Co oznacza skrót DDA?

Skrót ten oznacza dorosłe dziecko alkoholika czyli osobę, która dorastała w środowisku, w którym jedno lub oboje rodziców miało problem z uzależnieniem. Niekoniecznie musi być to uzależnienie od alkoholu – coraz częściej pojawiają się w naszej Poradni klienci, którzy mieli uzależnionych rodziców od: narkotyków, hazardu czy leków.

Badania wykazały, że osoby te często cierpią na długotrwałe problemy psychologiczne wynikające z wychowania i są bardziej narażone na problemy ze zdrowiem psychicznym.

Jakich problemów mogą doświadczać osoby syndromem DDA?

Dorosłe dzieci alkoholików często doświadczają długotrwałych skutków swojego wychowania, w tym trudności w zaufaniu i tworzeniu związków, niskiej samooceny, depresji lub zaburzeń lękowych oraz problemów z nadużywaniem substancji.

Jakich objawów doświadcza osoba z syndromem DDA?

Zespół DDA pojawia się, gdy dzieci dorastają bez bezpiecznej więzi z powodu alkoholizmu lub innych zachowań związanych z uzależnieniem rodziców. Może to prowadzić do tego, że w dorosłym życiu czują się niepewnie w relacjach i nie potrafią łatwo zaufać sobie lub innym.

Objawy syndromu DDA obejmują:

  • trudności w tworzeniu bezpiecznych relacji z ludźmi;
  • uczucie niskiej wartości własnej;
  • strach w intymnej relacji;
  • tendencje do współuzależnienia;
  • małe umiejętności w stawianiu granic;
  • niezdolność do podejmowania decyzji w swoim imieniu bez polegania w dużej mierze na opiniach innych;
  • nadmierną wrażliwość na krytykę;
  • zachowania unikające, gdy przychodzi czas na rozwiązywanie konfliktów;
  • skrajna potrzeba bycia z kimś, która prowadzi ich do niezdrowych związków, z których nie mogą się łatwo wyrwać.

Jak leczyć DDA?

Dobra wiadomość jest taka, że dla DDA dostępna jest pomoc w pokonaniu tych wyzwań. Psychoterapia jest bardzo pomocna w przepracowywaniu trudnych uczuć związanych z doświadczeniami z dzieciństwa, a także w rozwijaniu zdrowszych umiejętności radzenia sobie ze stresem w dorosłym życiu.

Ważne jest, aby dorosłe dzieci alkoholików uznały, że chociaż uzależnienia naszych rodziców mogły mieć trwały wpływ na nas emocjonalnie, psychicznie i fizycznie, nie musimy pozwolić, aby nas definiowały. Dzięki odpowiedniemu leczeniu, systemom wsparcia i wskazówkom można znaleźć uzdrowienie w tej podróży. Tak, abyśmy pewnego dnia nie czuli się już ograniczenie przez przeszłość. A zamiast tego wzmocnili się, zdobywając po drodze bezcenny wgląd w siebie.

Chcesz dowiedzieć się, czy masz syndrom DDA ? Zapraszamy do wypełnienia testu.


Umów się na wizytę  Zadzwoń – 662 617 610


Do kogo można się zgłosić?

mgr Klaudia Kołpak
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia
mgr Ewa Nosal
psycholog, psychotraumatolog, specjalista terapii uzależnień
mgr Katarzyna Piasecka
pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Karolina Miś
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie szkolenia
mgr Olga Kostecka
magister psychologii, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Agnieszka Pikulska
psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka Gestalt w trakcie 4 letniego szkolenia
mgr Kamila Włodarczyk
psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia