TERAPIA EMDR

Dla kogo jest TERAPIA EMDR:

 

 • Dla osób cierpiących na lęki, depresję, zespół stresu pourazowego czy inne zaburzenia psychiczne.
 • Dla osób, które doświadczyły traumatycznych wydarzeń, które nadal wpływają negatywnie na ich życie.
 • Dla osób, które chcą szybko i skutecznie przepracować trudne wspomnienia i uczucia.
 • Dla tych, którzy mają trudności w relacjach, czerpaniu radości z życia, motywacji czy realizacji celów.
 • Dla osób poszukujących terapii, która korzysta z naturalnych mechanizmów mózgu i ma udowodnioną skuteczność.

Czym jest terapia EMDR?

Terapia EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), czyli przetwarzanie i odczulanie za pomocą ruchu gałek ocznych, to kompletna terapia, która w ograniczonym czasie pomaga przepracować skutki trudnych lub bardzo trudnych przeżyć tak, aby nie miały one już dotkliwego wpływu na życie i funkcjonowanie. Terapia prowadzona jest w gabinecie psychoterapii. Umożliwia swobodny przepływ między półkulami mózgu, dzięki czemu trudne i przeszkadzające wspomnienia mogą być przetworzone w takie, które po prostu są.

Efekt zmiany jest odczuwalny już podczas pojedynczej sesji.

Dlaczego terapia EMDR?

Terapia EMDR jest skuteczna w następujących dolegliwościach:

 • Lęk
 • Zespół Stresu Pourazowego (PTSD)
 • Depresja
 • Przedłużająca się żałoba
 • Zaburzenia osobowości
  Nadużycia seksualne
 • Zaburzenia odżywiania
 • Niepokojące wspomnienia
 • Dystymia (chroniczne obniżenie nastroju)
 • Zaburzenia dysocjacyjne
 • Ataki paniki
 • Tremy
 • Fobie
 • Uzależnienia
 • ​Trauma złożona

Podłożem tych zaburzeń mogą być wszelkie niepokojące wydarzenia życiowe, które nie są postrzegane jako traumy. Można nawet sądzić, że nie ma się żadnych traum, jednak występują znaczące trudności w jakimś obszarze życia, które powodują cierpienie.

Można skorzystać z EMDR, kiedy występują:

 • trudności w relacjach z ludźmi
 • trudności w czerpaniu radości z życia
 • brak motywacji do działania
 • brak satysfakcji z życia, pracy, związków
 • niemożność zrealizowania określonych celów, marzeń

Jak długo trwa leczenie?

Potrzebnych jest 1-3 sesji przygotowujących, aby zrozumieć naturę problemu. Pojedyncza sesja EMDR trwa od 60 min. Zazwyczaj 1 lub 2 sesje wystarczają do przepracowania i zamknięcia podjętego wątku. Rodzaj problemu, okoliczności życia i liczba wcześniejszych doświadczeń wpływają na ilość potrzebnych sesji EMDR. Badania wykazały, że przy Zespole Stresu Pourazowego (PTSD) wyeliminowanie objawów następuje w ciągu 3–7 sesji EMDR.

W przypadku traumy złożonej, proces leczenia jest długoterminowy.

EMDR i trauma

Terapia EMDR wykorzystuje naturalne mechanizmy mózgu na radzenie sobie ze stresem. Jednym z tych mechanizmów jest szybki ruch gałek ocznych występujący podczas fazy snu głębokiego (REM). Terapia EMDR ma pozytywny wpływ na to, jak mózg przetwarza informacje. Inicjuje i przywraca naturalny przepływ w zablokowanym obszarze. Prowadzi to do wglądu i integracji, poprzez co możliwe jest między innymi leczenie nerwicy, fobii, traum.

Dzięki terapii EMDR dokonuje przetworzenia wspomnień traumatycznych w normalne wspomnienia. Po sesji EMDR osoba nie przeżywa już traumy w sposób dotkliwy.

Oczywiste przyczyny traumy:

 • Ciężkie nadużycie emocjonalne, fizyczne bądź seksualne w dzieciństwie
 • Zaniedbanie, zdrada lub porzucenie
 • Doznanie przemocy lub bycie świadkiem przemocy
 • Ciężkie zranienia lub choroby
 • Wojna
 • Utrata rodziców w dzieciństwie

Mniej oczywiste przyczyny traumy:

 • Drobne wypadki samochodowe lub nawet stłuczki, kończące się urazem kręgosłupa szyjnego
 • Inwazyjne zabiegi medyczne bądź stomatologiczne przede wszystkim z udziałem dzieci, kiedy trzeba je znieczulić lub nawet skrępować
 • Upadki lub inne tzw. małe uszkodzenia, przede wszystkim w przypadku dzieci i osób starszych
 • Klęski żywiołowe obejmujące trzęsienia ziemi, tornada, huragany, pożary, powodzie
 • Choroby z wysoką gorączką czy zatruciem
 • Bycie pozostawionym samemu, szczególnie gdy dotyczy to małych dzieci lub niemowląt
 • Przedłużające się unieruchomienie np. gips
 • Wystawienie na skrajne gorąco lub zimno, u dzieci i niemowląt
 • Nagły głośny hałas, głównie gdy dotyczy to dzieci i niemowląt
 • Stres okołoporodowy zarówno dla matki, jak i noworodka

TERAPIA EMDR jest zaakceptowana i rekomendowana przez Światową Organizację Zdrowia

Po przeprowadzeniu kilkunastoletnich badań i eksperymentów z zastosowaniem EMDR można z całą pewnością mówić o dużej skuteczności tej metody w redukcji symptomów traumy. Efekty przynosi także leczenie fobii za pomocą EMDR. Opublikowane w 2013 roku przez Światową Organizację Zdrowia „Wytyczne w zarządzaniu warunkami specyficznie związanymi ze stresem” wskazują na różnice w skuteczności dwóch głównych podejść terapeutycznych: Poznawczo-Behawioralnej Terapii Skoncentrowanej na Traumie (CBT) oraz Odczulaniu i Przetwarzaniu za pomocą Ruchów Gałek Ocznych (EMDR).

Wprawdzie celem obu podejść jest redukcja symptomów traumy, jednak w przeciwieństwie do CBT, terapia EMDR nie obliguje do szczegółowego opisu zdarzenia, bezpośredniej konfrontacji z przekonaniami czy typowym dla CBT wykonywaniem ćwiczeń poza sesjami.

Kolejnym argumentem na rzecz EMDR jest niewielka ilość zastosowanych sesji. Znaczny spadek symptomów traumy następował już po sześciu sesjach EMDR u ofiar traumy złożonej (powtarzające się trudne doświadczenia).

Prowadzono też badania porównujące sesje TERAPII EMDR do farmakoterapii, w których wykazano większą skuteczność TERAPII EMDR pod względem łagodzenia nasilenia objawów, zarówno silnego stresu, jak i depresji.

 


Zobacz, kto prowadzi terapię:

Umów wizytę