Zespół stresu pourazowego (PTSD)

Zespół stresu pourazowego (PTSD) to zaburzenie zdrowia psychicznego, które może wystąpić po tym, gdy ktoś doświadczył lub był świadkiem traumatycznego wydarzenia.

Jego charakterystycznymi objawami są:

  • natrętne wspomnienia,
  • zachowania unikające,
  • negatywne zmiany nastroju,
  • zmiany w pobudzeniu i reaktywności,
  • drażliwość lub zachowania agresywne.

Jakie symptomy mogą wskazywać, że doświadczamy Zespołu Stresu Pourazowego?

  • Nawracające, uporczywe wspomnienia o traumatycznym doświadczeniu. Ponowne przeżywanie ich wiąże się z natrętnymi myślami o traumie, które mogą obejmować retrospekcje lub koszmary.
  • Unikanie miejsc, osób i przedmiotów, które nasuwają skojarzenia z traumą. Obejmuje ono również unikanie samego myślenia lub mówienia o tym, co wydarzyło się podczas traumatycznego wydarzenia.
  • Nadmierna pobudliwość obejmuje nadmierną reakcję np. na głośne dźwięki. Może pojawić się również ciągłe poczucie zagrożenia z powodu wyolbrzymionego poczucia niebezpieczeństwa, nawet jeśli nie istnieje żadne realne zagrożenie.

Jeśli doświadczamy tych objawów przez okres dłuższy niż jeden miesiąc, najlepszym wyjściem będzie konsultacja ze specjalistą.

Jak wygląda leczenie Zespołu Stresu Pourazowego?

Opcje leczenia będą się różnić w zależności od indywidualnych potrzeb. W Poradni Zmiana jest możliwe spotkanie ze specjalistą, od którego będziesz mógł/a uzyskać wsparcie i odzyskać poczucie bezpieczeństwa.

Zalecaną w przypadku Zespołu Stresu Pourazowego terapią jest spotkanie z psychotraumatologiem lub terapia metodą EMDR.

Co zrobić, jeśli problem dotyczy bliskiej ci osoby?

Zespół Stresu Pourazowego jest niezwykle złożoną chorobą, a skutki traumy mogą mieć daleko idące konsekwencje dla osób nią dotkniętych. Jako członek rodziny lub przyjaciel możesz zapewnić wsparcie i pomoc bliskiej Ci osobie. Najprostszą formą pomocy jest twoja obecność i umiejętność słuchania, pozbawiona osądzania lub krytyki.

Osoby cierpiące na to zaburzenie często czują się przytłoczone takimi emocjami jak: poczucie winy, wstyd, złość, smutek – wszystkie te emocje mogą być zbyt intensywne, by mówić o nich otwarcie, ale mimo to potrzebują ujścia. Rozmawiaj z bliską ci osobą na temat uczuć i myśli związanych z traumatycznym wydarzeniem.

Musisz jednak pamiętać, by nie brać na siebie zbyt dużej odpowiedzialności. Należy raczej skupić się na towarzyszeniu i dać możliwość osobie cierpiącej nauczenia się praktykowania zdrowych mechanizmów radzenia sobie z trudną sytuacją. Jeżeli stan bliskiej ci osoby jest zły, zasugeruj pomoc psychotraumatologa, psychologa, czy psychoterapeuty.

Ustal granice obowiązujące podczas spotkań z osobą dotkniętą Zespołem Stresu Pourazowego

Problemy, z którymi mierzy się osoba dotknięta Zespołem Stresu Pourazowego są bardzo często ogromne, na dodatek wyolbrzymione przez samo schorzenie. Rozmowa z taką osobą może być więc przytłaczająca zarówno dla ciebie, jak i dla niej. Warto więc wytyczyć nieprzekraczalne granice konwersacji. Pomoże to czuć się komfortowo każdej ze stron.

Powrót do zdrowia wymaga czasu

Na koniec pamiętaj, powrót do zdrowia wymaga czasu! Nie spodziewaj się cudów w ciągu jednej nocy.

Pozostań cierpliwy i wspierający przez cały proces rekonwalescencji bliskiej ci osoby. Zachęcaj do pozytywnych zmian w stylu życia, takich jak regularne uczęszczanie na sesje terapeutyczne, czy wdrażanie różnych strategii zarządzania stresem w codzienną rutynę.


Umów się na wizytę  Zadzwoń – 662 617 610


Do kogo można się zgłosić?

mgr Klaudia Kołpak
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia
mgr Ewa Nosal
psycholog, psychotraumatolog, specjalista terapii uzależnień
mgr Katarzyna Piasecka
pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Beata Szczygieł
psychoterapeutka, trener umiejętności psychospołecznych, life coach
mgr Karolina Miś
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie szkolenia
mgr Artur Scisłowski
psycholog, trener umiejętności psychospołecznych, psychoterapeuta Gestalt
mgr Olga Kostecka
magister psychologii, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Edyta Sielawa
psycholog, psychoterapeuta
mgr Agata Drewniak
psychoterapeutka traumy w podejściu EMDR, trenerka mentalna
mgr Agnieszka Pikulska
psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka Gestalt w trakcie 4 letniego szkolenia
mgr Kamila Włodarczyk
psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia