Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie od alkoholu jest poważnym zaburzeniem zdrowia psychicznego, które dotyka miliony ludzi na całym świecie. Może powodować problemy fizyczne, emocjonalne, finansowe i społeczne dla osób zmagających się z nim, jak również dla członków ich rodzin. Na szczęście istnieje wiele opcji leczenia dostępnych, aby pomóc osobom pokonać uzależnienie od alkoholu.

Dlaczego ludzie sięgają po alkohol?

Profesor Antoni Kępiński w swojej książce pt. „Rytm życia” opisał pięć typów.

Typ neurasteniczny
picie alkoholu na zasadzie leku na zmęczenie, rozdrażnienie. Pije się niewielkie ilości dla poprawy nastroju.

Typ kontaktowy
picie alkoholu służy zmniejszeniu dystansu między ludźmi, przełamaniu izolacji i osamotnienia. Alkohol ułatwia interakcje.

Typ heroiczny
picie alkoholu ma sprawiać poczucie mocy i gotowości do działania. Pije się duże ilości alkoholu, by włączyła się „nieśmiertelność”, często występują zachowania chuligańskie

Typ dionizyjski
picie alkoholu wyzwala poczucie innej rzeczywistości, pije się dużo, chodzi o efekt zamroczenia, służy oderwaniu się od rzeczywistości, zapewnia niezwykłe przeżycia.

Typ samobójczy
picie alkoholu uwalnia nas od trosk, wiąże się z autoagresją i samozniszczeniem. Pije się do nieprzytomności, wtedy jest się „wolnym”.

Upraszczając można więc powiedzieć, że ludzie sięgają po alkohol głównie z dwóch przyczyn tj. ze względów społecznych (np. uroczystości czy uleganie namowom) oraz ze względów indywidualnych tj. w celu odczucia efektu jego działania. Znacznie trudniej jest odpowiedzieć jednoznacznie na pytania dotyczące przyczyn uzależnienia, bowiem mechanizmy jego powstawania nie zostały jeszcze wystarczająco dobrze poznane. Na dzień dzisiejszy przyjmuje się, że mamy tu do czynienia z czynnikami społecznymi, psychologicznymi oraz emocjonalnymi, nakładającymi się na podłoże biologiczne.

Objawy alkoholizmu. Co może być sygnałem alarmowym?

Według DSM-5 o problemowym wzorze picia alkoholu powodującym klinicznie istotne zaburzenia można mówić, jeśli zachowanie danej osoby odpowiada co najmniej dwóm wymienionym poniżej kryteriom i utrzymuje się przez 12 miesięcy.

 1. Alkohol często jest wypijany w dużych ilościach lub przez okres dłuższy niż zamierzony.
 2. Występuje trwałe pragnienie lub bezskuteczne próby przerwania albo kontrolowania picia alkoholu.
 3. Duża ilość czasu jest poświęcana na działania niezbędne do pozyskania alkoholu, picia go lub odwracania efektów jego działania.
 4. Pragnienie, silna potrzeba lub przymus picia alkoholu.
 5. Powtarzające się picie alkoholu powoduje trudności w wypełnianiu ważnych podstawowych obowiązków w pracy, szkole lub domu.
 6. Kontynuowanie picia alkoholu pomimo świadomości utrwalonych lub nawracających problemów społecznych lub międzyludzkich wywołanych lub zaostrzonych przez skutki picia alkoholu.
 7. Porzucenie lub zmniejszenie częstości wykonywania ważnych czynności społecznych, zawodowych lub rekreacyjnych z powodu picia alkoholu.
 8. Powtarzające się picie alkoholu w sytuacjach, w których jest to fizycznie ryzykowne.
 9. Kontynuowanie picia alkoholu pomimo świadomości istnienia trwałych lub nawracających problemów fizycznych lub psychicznych, które zostały spowodowane lub zaostrzyły się z powodu picia alkoholu.
 10. Tolerancja zdefiniowana jako któreś z wymienionych:
  a. Potrzeba wyraźnego zwiększania ilości wypijanego alkoholu w celu osiągnięcia upojenia lub pożądanego efektu.
  b. Wyraźne zmniejszenie działania alkoholu przy wypijaniu tej samej ilości.
 11. Odstawienie, charakteryzujące się różnorodnymi objawami – co najmniej dwa spośród wymienionych objawów, rozwijające się w ciągu kilku godzin do kilku dni po zaprzestaniu (lub zmniejszeniu) spożywania alkoholu:
 • Pobudzenie układu autonomicznego (np. nadmierne pocenie się lub tachykardia)
 • Nasilone drżenie rąk
 • Bezsenność
 • Nudności i wymioty
 • Przemijające omamy lub iluzje wzrokowe, czuciowe lub smakowe
 • Pobudzenie psychoruchowe
 • Niepokój

Dzięki wyżej podanym zagadnieniom możesz sprawdzić, czy występują u Ciebie objawy uzależnienia od alkoholu. Jego wynik jest pewną wskazówką, jednakże jest to tylko narzędzie pomocnicze, nie zastępuje ono badania ze specjalistą terapii uzależnień bądź psychiatrą!

Alkoholizm. Jak leczyć uzależnienie od alkoholu?

Ważne jest, aby osoby doświadczające tych objawów szukały profesjonalnej pomocy w celu rozpoczęcia leczenia.

Pierwszym krokiem w uzyskaniu właściwego leczenia alkoholizmu jest szukanie profesjonalnej pomocy u doświadczonego certyfikowanego specjalisty terapii uzależnień, który rozumie zawiłości tego problemu. Specjalista terapii uzależnień będzie w stanie ocenić aktualny stan zdrowia danej osoby i zalecić leczenie oparte na indywidualnych potrzebach.

Ważne jest, aby osoby otrzymały indywidualną uwagę podczas poszukiwania leczenia alkoholizmu, aby mogły szybko i bezpiecznie wrócić na drogę do zdrowia. Co wymaga specjalistycznej wiedzy na temat różnych rodzajów dostępnych terapii w zależności od tego, jak długo ktoś pił przed rozpoczęciem procesu leczenia. Należy pamiętać, że każdy przypadek różni się od siebie.

Terapia leczenia alkoholizmu w Poradni Zmiana w Warszawie

Jeśli szukasz pomocy w radzeniu sobie z własnym problemem uzależnienia od alkoholu lub jeśli masz bliską osobę, która cierpi z tego powodu w Poradni Zmiana uzyskasz profesjonalną pomoc.

Jest u nas wielu certyfikowanych specjalistów, który pomogą Ci na drodze trzeźwienia. Nasi eksperci będą dostarczać Ci szczegółowych informacji na temat tego, jaki rodzaj leczenia najlepiej pasuje do Twojej sytuacji, biorąc pod uwagę osobistą historię dotyczącą używania substancji, psychiczne i fizyczne warunki itp. Wszystko zaprojektowane zgodnie z konkretnymi potrzebami każdego pacjenta, aby mógł on ponownie stać się trzeźwy.

Z odpowiednim przewodnikiem każdy dotknięty alkoholizmem może znaleźć skuteczne sposoby prowadzące do udanej podróży po zdrowie!


Umów się na wizytę  Zadzwoń – 662 617 610


Do kogo można się zgłosić?

mgr Klaudia Kołpak
psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny w trakcie szkolenia
mgr Ewa Nosal
psycholog, psychotraumatolog, specjalista terapii uzależnień
mgr Katarzyna Piasecka
pedagog resocjalizacji, certyfikowany specjalista terapii uzależnień
mgr Karolina Miś
psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka psychodynamiczna w trakcie szkolenia
mgr Olga Kostecka
magister psychologii, psychotraumatolog, terapeuta EMDR, specjalista psychoterapii uzależnień
mgr Agnieszka Pikulska
psycholog, certyfikowana specjalistka psychoterapii uzależnień, psychoterapeutka Gestalt w trakcie 4 letniego szkolenia
mgr Kamila Włodarczyk
psycholog, psychoterapeuta, specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia