Mobbing w pracy

Mobbing w miejscu pracy to poważny problem, który może mieć daleko idące skutki zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Przejawia się w wielu różnych formach, od przemocy fizycznej po przemoc słowną. Mobbing może powodować ogromne szkody psychiczne u osób, które go doświadczają; często prowadzi do uczucia niepokoju, stresu, depresji i niskiej samooceny u ofiar.
Ponadto, mobbing w pracy może prowadzić do zmniejszenia produktywności, jak również do większej rotacji pracowników, ponieważ czują się oni niebezpiecznie lub niekomfortowo w swoim środowisku.

Czy doświadczam mobbingu w miejscu pracy?

Jedną z powszechnych oznak mobbingu w miejscu pracy jest sytuacja, w której jeden pracownik konsekwentnie umniejsza lub krytykuje drugiego przy innych. Tego typu zachowanie tworzy atmosferę, w której ludzie boją się odezwać lub podjąć ryzyko w obawie, że zostaną wyśmiani. Dodatkowo, ta forma nękania często prowadzi do takich uczuć jak niepokój i depresja wśród ofiar, co może negatywnie wpłynąć na ich wydajność pracy.

Innym sygnałem, na który należy zwrócić uwagę, jest sytuacja, w której ktoś rutynowo wyklucza pewne osoby z działań lub rozmów związanych z pracą, nie mając ku temu żadnego ważnego powodu, innego niż osobiste uprzedzenie. Ten rodzaj wykluczenia często przyczynia się do tworzenia wrogiego środowiska, w którym ludzie czują się niemile widziani i nie mogą swobodnie wyrażać siebie bez obaw o konsekwencje ze strony tych, którzy sprawują nad nimi władzę w organizacji.

Trzeci wskaźnik może obejmować zastraszanie, takie jak zagrożenie degradacją, obcięciem pensji, rozsiewanie plotek o współpracownikach ze złym zamiarem, blokowanie dostępu do pewnych zasobów potrzebnych do wykonywania obowiązków służbowych itp. Tego typu zachowania nie tylko obniżają morale, ale także doprowadzają do poczucia zagrożenia, że mogę być usunięty dyscyplinarnie z pracy za drobne sprawy, takie jak np. spóźnianie się na spotkania.

Czy mam objawy mobbingu?

Mobbing w miejscu pracy może objawiać się kilkoma symptomami, w tym:

  • wycofaniem z aktywności społecznej,

  • poczuciem bezradności lub bezwartościowości,

  • zaburzeniami snu, takimi jak bezsenność lub koszmary senne,

  • dolegliwościami fizycznymi bez przyczyny medycznej,

  • zmniejszoną koncentracją i poziomem wydajności w pracy,

  • trudnościami w podejmowaniu decyzji,

  • zwiększonym niepokojem lub depresją,

  • poczuciem winy lub wstydu związanym z byciem zastraszanym.

Ważne jest, aby pracodawcy byli świadomi tych oznak, aby mogli podjąć odpowiednie działania, jeśli pracownik wykazuje jakiekolwiek zachowania mobbingowe wobec innego współpracownika. Pracodawcy powinni również zapewnić członkom swojego zespołu poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy poprzez stworzenie jasnych zasad przeciwko nękaniu, które są konsekwentnie egzekwowane we wszystkich działach. Dodatkowo, istotne jest, aby pracodawcy zapewnili pracownikom, którzy zmagają się z problemami psychicznymi wynikającymi z mobbingu, pomoc psychologiczną w razie potrzeby.

Mobbing w pracy – gdzie szukać pomocy?

Oto kilka kroków, które możesz podjąć, jeśli czujesz, że jesteś zastraszany:

1) Porozmawiaj o swoich doświadczeniach z kimś, kto Cię wysłucha i wesprze, np. z przedstawicielem HR lub przedstawicielem związku zawodowego,

2) Udokumentuj wszelkie przypadki nękania, w tym daty, godziny, zbierz świadków,

3) Upewnij się, że pracodawca wie o sytuacji, aby mógł się nią odpowiednio zająć,

4) Poszukaj profesjonalnej pomocy psychologicznej, abyś mógł się wzmocnić, specjalista może pomóc w decyzji o konieczności odizolowania na jakiś czas od źródła stresu związanego z pracą,

5) Rozważ złożenie skargi do Sądu.

Podejmując te kroki poważnie i szukając pomocy w razie potrzeby, ofiary mobbingu w miejscu pracy powinny być w stanie znaleźć ulgę w trudnej sytuacji bez narażania swojej pracy. Żaden pracownik nie zasługuje na niesprawiedliwe traktowanie z powodu taktyki zastraszania stosowanej przez współpracowników lub przełożonych – każdy ma prawo do bezpiecznych warunków pracy wolnych od nękania!

Mobbing, utrata pracy, wypalenie zawodowe – wszystko to problemy, z którymi bardzo trudno poradzić sobie samodzielnie. Rozumiemy, jak trudne mogą być te okoliczności i jesteśmy zaangażowani w pomoc osobom, które znalazły się w takiej sytuacji.

W Poradni Zmiana od lat skutecznie pomagamy osobom doświadczającym tego typu problemów. Zdajemy sobie sprawę, jak ważne jest, aby osoby zmagające się z tego typu problemami otrzymały odpowiednie wsparcie.

Jeśli czujesz się przytłoczony wydarzeniami życiowymi, takimi jak zastraszanie, utrata pracy lub wypalenie zawodowe, nie wahaj się skontaktować z nami już dziś! Nasz doświadczony zespół zapewni Ci kompleksową opiekę.

UMÓW SIĘ NA WIZYTĘ ONLINE LUB ZADZWOŃ: 662 617 610
(rejestracja telefoniczna i sms 5 dni w tygodniu od 8:00 do 20:00)