WPÓŁUZALEŻNIENIE

Dla kogo jest terapia Współuzależnienia:

 

 • Osób, które zauważyły u siebie objawy współuzależnienia, takie jak nadmierne zaangażowanie w życie drugiej osoby, brak zdolności do ustawienia granic czy niskie poczucie wartości.
 • Osób, które chcą zrozumieć mechanizmy swoich działań i podjąć kroki ku zmianie swojego zachowania, aby odzyskać kontrolę nad własnym życiem.
 • Osób, których relacje z bliskimi są obciążone problemami uzależnienia, a które szukają wsparcia i narzędzi do radzenia sobie z tą sytuacją.
 • Osób z doświadczeniem w rodzinach dysfunkcyjnych, które chcą przerwać cykl współuzależnienia i stworzyć zdrowsze relacje w przyszłości.
 • Osób, które chcą poznać różne metody terapii i wsparcia, które mogą pomóc im wyjść ze współuzależnienia i odzyskać równowagę emocjonalną.

 

PO CZYM POZNAĆ WSPÓŁUZALEŻNIENIE?

Życie z osobą uzależnioną to życie w stanie ciągłego pogotowia emocjonalnego, czegoś w rodzaju „wysokiego napięcia”. To powoduje poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego całej rodziny osoby uzależnionej.

JEŚLI:

 • Nie radzisz sobie z problemem uzależnienia osoby najbliższej
 • Często obarczasz się odpowiedzialnością za zachowanie innych
 • Czujesz się zależna od partnera
 • Masz trudność w kochaniu siebie
 • Trudność w wytyczaniu granic między sobą, a innymi ludźmi
 • Trudność we właściwym adresowaniu swoich dorosłych potrzeb i pragnień, czyli trudność w troszczeniu się o siebie.

Celem terapii współuzależnienia jest w atmosferze życzliwości, wsparcia, poszanowania Twojej godności uzyskania wsparcia oraz otrzymania konkretnych wskazówek jak bronić swoich praw np. w sytuacji przemocy. Dzięki spotkaniom dowiesz czym jest uzależnienie, współuzależnienie, DDA. Uzyskasz wiedzę jak postępować z osobą chorą, jednocześnie chroniąc siebie. Postaram się nauczysz Cię jak radzić sobie z lękiem, złością, żalem. Proponuje Ci pracę nad poczuciem własnej wartości i asertywnością.

 


Zobacz, kto prowadzi terapię współuzależnienia:

Umów wizytę