WPÓŁUZALEŻNIENIE

PO CZYM POZNAĆ WSPÓŁUZALEŻNIENIE?

Życie z osobą uzależnioną to życie w stanie ciągłego pogotowia emocjonalnego, czegoś w rodzaju „wysokiego napięcia”. To powoduje poważne konsekwencje dla zdrowia psychicznego całej rodziny osoby uzależnionej.

JEŚLI:

  • Nie radzisz sobie z problemem uzależnienia osoby najbliższej
  • Często obarczasz się odpowiedzialnością za zachowanie innych
  • Czujesz się zależna od partnera
  • Masz trudność w kochaniu siebie
  • Trudność w wytyczaniu granic między sobą, a innymi ludźmi
  • Trudność we właściwym adresowaniu swoich dorosłych potrzeb i pragnień, czyli trudność w troszczeniu się o siebie.

Celem terapii współuzależnienia jest w atmosferze życzliwości, wsparcia, poszanowania Twojej godności uzyskania wsparcia oraz otrzymania konkretnych wskazówek jak bronić swoich praw np. w sytuacji przemocy. Dzięki spotkaniom dowiesz czym jest uzależnienie, współuzależnienie, DDA. Uzyskasz wiedzę jak postępować z osobą chorą, jednocześnie chroniąc siebie. Postaram się nauczysz Cię jak radzić sobie z lękiem, złością, żalem. Proponuje Ci pracę nad poczuciem własnej wartości i asertywnością.

 


Zobacz, kto prowadzi terapię współuzależnienia:

Umów wizytę