TERAPIA AUTYZMU, ZESPOŁU ASPERGERA (ZA)

Terapia dzieci w spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera

Wieloaspektowa terapia dla dziecka w spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera jest niezmiernie ważna. Począwszy od terapii psychologicznej, skończywszy na rehabilitacji ruchowej. Nie tylko dla dzieci spotkania z terapeutami są istotnym krokiem do przodu, ale także z takich wizyt wiele wynoszą rodzice i opiekunowie. Zacząć zawsze należy od zrozumienia samej w sobie istoty zaburzenia.

Terapia i psychoterapia dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu może pomóc w zrozumieniu kluczowych momentów ich życia i poradzeniu sobie w świecie, który nie zawsze rozumie ich perspektywę i intencje. Może również pomóc wypracować pojęcie Ja, które jest zakorzenione w rzeczywistości i opiera się raczej na uznaniu swoich mocnych stron niż roztrząsaniu słabości.

Cele pracy:

  • Nabywanie umiejętności komunikacyjnych (zawieranie znajomości, słuchanie, inicjowanie rozmowy, odmawianie, dyskutowanie, znaczenie komunikacji niewerbalnej);
  • Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji własnych oraz nastroju i uczuć u innych ludzi;
  • Utrwalanie zasad społecznych i umiejętności zachowania się w różnych sytuacjach społecznych;
  • Kształtowanie umiejętności stawiania granic, właściwych sposobów wyrażania sprzeciwu. Nabywanie umiejętności wyrażania krytyki i reagowania na nią;
  • Budowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby, poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron;
  • Doskonalenie umiejętności interpersonalnych;
  • Poznanie zasad właściwego zachowania się w sytuacjach konfliktowych;
  • Rozwijanie umiejętności kontroli i radzenia sobie z neprzyjemnymi emocjami. Poznanie sposobów na odreagowanie napięcia; wyciszenie;
  • Kształtowanie umiejętności myślenia przyczynowo- skutkowego, przewidywania konsekwencji swojego zachowania.

 


Zobacz, kto prowadzi terapię:

Umów wizytę