Zestawienie kryteriów diagnostycznych patologicznego uzależnienia od Internetu

(Opracowanie na podstawie DSM-IV)

1. Zaabsorbowanie internetem (przejawiające się między innymi przeżywaniem minionych aktywności online, planowaniem kolejnych sesji online).

2. Potrzeba zwiększania czasu przeznaczonego na używania internetu w celu uzyskania odpowiedniego poziomu satysfakcji.

3. Powtarzające się podejmowanie bezskutecznych wysiłków mających na celu ograniczenie lub zaprzestanie używania internetu.

4. Podenerwowanie, pogorszenie nastroju lub poirytowanie przy próbach ograniczenia lub zaprzestania używania internetu.

5. Pozostawanie online dłużej niż się planowało.

6. Utrata lub narażenie na szwank, z powodu korzystania z internetu, ważnych związków emocjonalnych, możliwości edukacyjnych, zawodowych itp.

7. Okłamywanie członków rodziny, terapeuty lub innych w celu ukrycia prawdziwych rozmiarów swojego zaangażowania w używanie internetu.

8. Traktowanie internetu jako sposobu ucieczki przed problemami lub na poprawienie złego samopoczucia (odczuwanie bezradności, winy, lęku, stanów depresyjnych).