Zestawienie kryteriów diagnostycznych patologicznego hazardu

  1. Zaabsorbowanie hazardem (przejawiające się między innymi silnym przeżywaniem minionych zdarzeń związanych z grą, planowaniem przyszłych zachowań hazardowych, poszukiwaniem nowych źródeł zdobycia pieniędzy umożliwiających granie itp.).
  2. Potrzeba podwyższania podczas gry stawek pieniędzy niezbędnych do uzyskania odpowiedniego poziomu zadowolenia (satysfakcji, pożądania).
  3. Powtarzające się podejmowanie bezskutecznych wysiłków mających na celu ograniczenie lub zaprzestanie hazardowego grania.
  4. Podenerwowanie lub poirytowanie przy próbach ograniczenia lub zaprzestania grania.
  5. Traktowanie gry jako sposobu ucieczki przed problemami lub na poprawienie złego samopoczucia (odczuwanie bezradności, winy, lęku, stanów depresyjnych).
  6. Podejmowanie prób odegrania się po wcześniejszej utracie pieniędzy w grze.
  7. Okłamywanie członków rodziny, terapeuty lub innych w celu ukrycia prawdziwych rozmiarów swojego hazardowego grania.
  8. Podejmowanie nielegalnych działań, takich jak fałszerstwo, oszustwo, kradzież lub malwersacja w celu zdobycia pieniędzy na hazardowe granie.
  9. Utrata lub narażenie na szwank, z powodu zaangażowania w hazardowe granie, ważnych związków emocjonalnych, możliwości edukacyjnych, zawodowych itp.
  10. Szukanie u innych osób pomocy finansowej w celu poprawienia złej sytuacji ekonomicznej spowodowanej hazardowym graniem.

Jeśli spełniasz 5 z 10 kryteriów skontaktuj się ze specjalistą.

 

Opracowanie na podstawie DSM-IV – Kamila Włodarczyk