Czym jest terapia ?

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego – świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem.”
C.G.Jung
Terapia jest odkrywaniem siebie, swoich potrzeb, nauką sięgania do otoczenia po to co jest Ci potrzebne, nadawaniem nowego sensu wydarzeniom z przeszłości.