Czy masz poczucie, że trudno Ci zbudować bliską relacje?

Czy masz poczucie, że trudno Ci zbudować bliską relację? Czy stale powtarzasz te same błędy lub trafiasz na podobny typ osób? Czy podtrzymujesz przekonanie, że niesatysfakcjonujące relacje są lepsze od samotności?

 

Czy czujesz, że trudno nawiązać Ci bliskie relacje z innymi ludźmi? Czy ciągle powtarzasz te same błędy w związkach i masz poczucie, że ciągle trafiasz na tych samych partnerów? Może utrzymujesz niezdrowe relacje tylko po to, by uniknąć samotności, a może unikasz angażowania się w związki, bo boisz się porażki?

Jeśli takie myśli i uczucia towarzyszą Ci na co dzień, warto zastanowić się nad wpływem przeszłości na Twoje obecne relacje.

 

Przeczytaj poniższe zdania i sprawdź, czy któreś dotyczą Ciebie?

 

 1. Nieustanna potrzeba potwierdzenia miłości i akceptacji przez partnera.
 2. Niepokój i obawa przed odrzuceniem.
 3. Nadmierna zależność emocjonalna w związku.
 4. Ciągła potrzeba kontaktu z partnerem i bliskości fizycznej.
 5. Trudności w zaufaniu partnerowi.
 6. Obsesyjne myśli o możliwości odrzucenia.
 7. Utrzymywanie relacji toksycznych lub szkodliwych dla siebie.
 8. Unikanie konfrontacji z partnerem w obawie przed odrzuceniem.
 9. Brak pewności siebie i niskie poczucie wartości.
 10. Ciągłe myśli o tym, że partner może Cię opuścić.
 11. Nadmierne zainteresowanie partnerem.
 12. Niepokój przy myśli o separacji.
 13. Stałe podejrzenia i kontrola partnera.
 14. Wybuchy gniewu i agresja wobec partnera.
 15. Silne poczucie niepewności i braku zaufania.
 16. Nadmierna zależność emocjonalna od partnera.
 17. Unikanie sytuacji, które mogą prowadzić do konfrontacji.
 18. Trudności w radzeniu sobie z samotnością.
 19. Gniew i zazdrość wobec innych osób, które mają większe znaczenie dla partnera.

Symptomy lęku przed odrzuceniem mogą obejmować m.in. nadmierne zmartwienia i obawy dotyczące tego, co partner może myśleć o nas, obejmują również ciągłe potrzeby potwierdzenia swojej wartości i atrakcyjności, niezdolność do otwarcia się i ujawniania swoich potrzeb oraz obsesyjne myśli o tym, że partner może nas opuścić.

 

Jak przezwyciężyć lęk przed opuszczeniem?

Aby przezwyciężyć lęk przed opuszczeniem i zbudować zdrowy związek oparty na bliskości i zaufaniu można podjąć następujące kroki:

 1. Zrozumienie źródła własnego lęku przed opuszczeniem. Przemyślenie swoich doświadczeń z przeszłości, które mogły wpłynąć na rozwinięcie tego lęku.
 2. Skoncentrowanie się na sobie i swoich potrzebach. Ważne jest, aby poczuć się pewnie samemu ze sobą, zanim będzie można zbudować zdrowy związek z drugą osobą.
 3. Rozmowa z partnerem o swoim lęku. Wspólna komunikacja jest kluczowa w budowaniu zaufania i bliskości w związku.
 4. Praca nad budowaniem zaufania poprzez konsekwentne i uczciwe zachowanie. Ważne jest, aby partnerzy mieli pewność, że mogą na sobie polegać i być dla siebie wsparciem.
 5. Otwarcie się na terapię indywidualną lub terapię par, jeśli jest to potrzebne. Profesjonalna pomoc może pomóc w przepracowaniu traum z przeszłości i rozwiązaniu problemów związanych z lękiem przed opuszczeniem.

 

A teraz przykłady zaczerpnięte z książki „Lęk przed opuszczeniem. Jak go przezwyciężyć i zbudować zdrowy związek oparty na bliskości i zaufaniu” autorstwa Michelle Skeen

Przypadek 1: Anna i Piotr

Anna i Piotr są parą od kilku lat. Anna ma silny lęk przed opuszczeniem, który utrudnia jej zaufanie Piotrowi i budowanie z nim zdrowej relacji. Często sprawdza telefon Piotra, ma obsesyjne myśli o jego zdradzie lub odejściu. Piotr stara się ją uspokajać i zapewnić, że jest wierny, ale Anna nadal boryka się z lękiem.

Rozwiązanie:

Anna musi przepracować swoje traumy z przeszłości i zrozumieć, skąd bierze się jej lęk. Terapia indywidualna może pomóc jej w zdobyciu narzędzi do radzenia sobie z lękiem przed opuszczeniem. Piotr natomiast powinien wykazać cierpliwość i empatię wobec Anny, wspierając ją w procesie leczenia.

Przypadek 2: Katarzyna i Jan

Katarzyna i Jan są małżeństwem od 10 lat. Katarzyna ma poczucie niższej wartości i niepewność siebie, co prowadzi do konfliktów i braku zaufania w związku. Jan często zapomina o potrzebach emocjonalnych Katarzyny, co pogłębia jej lęk przed opuszczeniem.

Rozwiązanie:

Katarzyna musi nauczyć się akceptować siebie i pracować nad swoim poczuciem własnej wartości. Jan z kolei powinien być bardziej wrażliwy na potrzeby emocjonalne Katarzyny i angażować się w budowanie zaufania. Terapia małżeńska może pomóc im w lepszym zrozumieniu siebie nawzajem i budowaniu zdrowej relacji opartej na bliskości i zaufaniu.

 

Praca nad sobą i z partnerem, otwarta komunikacja oraz profesjonalna pomoc mogą pomóc w przezwyciężeniu lęku przed opuszczeniem i budowaniu zdrowego związku opartego na bliskości i zaufaniu.

 

Poradnia Zmiana oferuje wsparcie i terapię, która pomoże Ci spojrzeć na siebie i swoje relacje z nowej perspektywy.

Dowiedz się, dlaczego Twoje związki nie spełniają Twoich oczekiwań i jakie wzorce z przeszłości wpływają na Twoje obecne decyzje. Dzięki spotkaniom z psychoterapeutą będziesz mógł/a lepiej zrozumieć swoje emocje i zachowania oraz nauczyć się budować zdrowe relacje oparte na bliskości.

Nie pozwól, by negatywne doświadczenia przeszłości miały dalszy wpływ na Twoje życie. Skorzystaj z pomocy specjalistów, którzy pomogą Ci uwolnić się od autodestrukcyjnych strategii radzenia sobie i pomogą Ci odkryć, jak budować satysfakcjonujące i pełne miłości relacje z innymi.

 

Artykuł napisała: Kamila Włodarczyk

Teks napisany na podstawie książki: „Lęk przed opuszczeniem. Jak go przezwyciężyć i zbudować zdrowy związek oparty na bliskości i zaufaniu” Autorki: Michelle Skeen

Często zdarza się, że lęk przed odrzuceniem prowadzi do niższego poczucia własnej wartości, braku zrozumienia ze strony innych oraz trudności w funkcjonowaniu na różnych płaszczyznach życia. Brak pewności siebie i motywacji może uniemożliwiać podejmowanie wyzwań i osiąganie wyznaczonych celów. W skrajnych przypadkach, lęk przed odrzuceniem może doprowadzić nawet do rozwoju nerwicy czy depresji. Jeśli doświadczasz tego rodzaju trudności, warto się zastanowić nad skorzystaniem z pomocy specjalistów, którzy pomogą Ci przezwyciężyć te problemy i odzyskać równowagę w życiu.