Cechy DDA / DDD – test online

DDA – czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików to osoby, których rodzice lub opiekunowie mieli problem z alkoholem w ich dzieciństwie.

DDD – czyli dorosłe dzieci z dysfunkcjonalnych domów to osoby, które doświadczyły trudnego życia w swoim rodzinnym domu.

Problemy charakterystyczne dla DDA/ DDD nie odbiegają bardzo od problemów życiowych, doświadczanych przez większość ludzi. Chociaż w niektórych przypadkach problemy te występują ze zwiększoną częstotliwością, czy intensywnością.

Nie każda cecha musi odnosić się do Ciebie, jednak większość DDA/DDD rozpoznaje jako wyraźnie dominujące aspekty swojej osobowości. Przyczyną tak wielu wspólnych cech jest fakt, że osoby dorastające w takim środowisku utraciły swojego rodzica fizycznie, bądź emocjonalnie.

Podczas pracy psychoterapeutycznej bardzo często na pierwszy plan wyłania się rozczarowanie i tęsknota, by rodzice byli rodzicami w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Niejednokrotnie ujawniają się konflikty wewnętrzne między przeżywaną miłością, a nienawiścią, pragnieniem bliskości i lękiem przed niedostępnym rodzicem.

Życie w takim środowisku wpływa na negatywne odbieranie siebie samych, zbiera później swe żniwo wpływając na przekonania DDA/ DDD, że pochodzą z wadliwie funkcjonujących rodzin oraz ciągłych obaw i wątpliwości jak powinny zachowywać się „ normalne” osoby. Jak powinny żyć, funkcjonować „normalne” rodziny. Poczucie wyobcowania, osamotnienia bardzo często wynika z przekonania, że nie pasują do otaczającej ich społeczności.

Ta lista może Ci pomóc w określeniu swoich cech. Niektórzy uważają, że wszystko co ich dotyczy jest „dysfunkcyjne”. Może warto jednak dokonać rozróżnienia na te cechy, które mogą być „obciążeniem” oraz na te, które mogą pomagać Ci w codzienności.


TEST

Uważnie przeczytaj poniższe stwierdzenia i zaznacz tylko te, z którymi się identyfikujesz.
Jeżeli w danym zestawie stwierdzeń nie ma żadnego, które do Ciebie pasuje, po prostu pomiń ten zestaw.

Po ukończeniu testu wyświetlone zostaną cechy charakterystyczne dla DDA ( dorosłe dzieci alkoholików) oraz DDD ( dorosłe dzieci dysfunkcyjnych rodziców).

Please enter your email:

Zestaw 1

 
 
 
 
 
 
 

Zestaw 2