PSYCHOTRAUMATOLOG

Dla kogo jest spotkanie z psychotraumatologiem:

 • Osoby doświadczające trudności adaptacyjnych po przeżyciu stresu traumatycznego.
 • Osoby z zaburzeniami lekowymi, zachowania i regulacji emocji.
 • Osoby mające problemy w nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji interpersonalnych.
 • Osoby borykające się z powikłaną żałobą po stracie bliskiej osoby.
 • Osoby pośrednio uczestniczące w wydarzeniach traumatycznych, np. służby ratownicze.

 

Psychotraumatologia to dziedzina nauki i praktyki klinicznej, która kompleksowo zajmuje się interwencjami kryzysowymi i terapii skoncentrowanej na traumie.

Ta dziedzina nauki stosuje sprawdzone procedury kliniczne wspierające mechanizmy radzenia sobie z długofalowymi konsekwencjami po stresie traumatycznym ( trudności adaptacyjne, zaburzenia lekowe, zaburzenia zachowania, trudności w regulacji emocji, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu satysfakcjonujących relacji interpersonalnych). Trauma jest wydarzeniem, które mimo to, że wydarzyło się w przeszłości, jest odczuwane w postaci wielu symptomów, obecnie.

Psychotraumatolog to osoba, która zajmuje się diagnozą różnicową zaburzeń po stresie traumatycznym w następstwie:

 • zdarzeń losowych (katastrofy naturalne: pożary, powodzie)

 • oraz spowodowanych udziałem innych ludzi (na przykład gwałt, przemoc fizyczna oraz psychiczna)

Do zadań psychotraumatologa należy także wczesna interwencja po traumatycznych zdarzeniach oraz terapia skoncentrowanej na traumie.

Pomoc mogą uzyskać również osoby doświadczające powikłanej żałoby po stracie kogoś bliskiego oraz borykające się z trudnościami w budowaniu zdrowych relacji.

Oferta skierowana jest także do osób, które pośrednio uczestniczą w wydarzeniach traumatycznych, na przykład policjantów, strażaków przyjeżdżających na miejsce wypadków.

Jeśli zdarza się, że:

 • odczuwasz silny lęk,

 • od czasu wypadku jesteś drażliwy,

 • nie poznajesz samego siebie,

 • masz trudności z koncentracją,

 • zmieniło się Twoje funkcjonowanie,

 • śni Ci się wydarzenie, które ma związek z trudnym przeżyciem,

 • stale o nim myślisz lub odwrotnie starasz się za wszelką cenę wyrzucić to z pamięci

To właśnie terapia u psychotraumatologa może być skierowana do Ciebie.

 


Zobacz, kto prowadzi terapię:

Umów wizytę