KONSULTACJE WYCHOWAWCZE DLA RODZICÓW

  • Jeśli czujesz się niepewnie w roli rodzica, masz wątpliwości, czy stosowane przez ciebie metody wychowawcze są odpowiednie do wieku i potrzeb rozwojowych dziecka, a jednocześnie zależy ci na bliskiej relacji z nim;
  • Jeśli mierzysz się z tzw. „problemami wychowawczymi” i nie wiesz, jakie Twoje reakcje będą najbardziej adekwatne i wspierające dla dziecka;
  • Jeśli inspirujesz się rodzicielstwem bliskości lub Porozumieniem bez Przemocy, ale masz wątpliwości, jak poradzić sobie w pewnych sytuacjach oraz jak zadbać o swoje własne granice;

Pomogę Ci spojrzeć całościowo na dziecko i środowisko, w którym funkcjonuje. Wspólnie przyjrzymy się Twoim emocjom w kontakcie z dzieckiem, poszukamy dróg ich autentycznego i niekrzywdzącego wyrażania.

Konsultacje nie mają charakteru uniwersalnych porad, nie daję gotowych rozwiązań, które zadziałają w każdej rodzinie. Staram się raczej zaprosić
rodziców do poszukiwania swojej własnej drogi świadomego rodzicielstwa zgodnego z ich wartościami, pomagam także dostrzec potrzeby dziecka i zrozumieć jego motywy.

Wierzę, że kluczem do rozwiązania wielu tzw. problemów wychowawczych jest praca z rodzicami. Mogą oni wtedy pewnie i mądrze przewodzić
swojemu dziecku i budować z nim autentyczna relację.

Czasem wystarcza nawet jedno – dwa spotkania, by uzyskać pomoc w bieżących sprawach. Często zdarza się jednak, że potrzeba kilku, a nawet kilkunastu spotkań, jeśli sytuacja jest bardziej złożona. Ustalamy to podczas pierwszej konsultacji.

 


Zobacz, kto prowadzi konsultacje:

Umów wizytę