Niepokoi Cię Twoje picie alkoholu, bądź bliskiej Tobie osoby?

Program Ograniczania Picia (POP)

To rekomendowany krótkoterminowy program PARPA (Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych).

Skierowany jest do osób pijących alkohol w nadmiarze i chcących nad tym zapanować.

Niepokoi Cię Twoje picie alkoholu, bądź bliskiej Tobie osoby?

Zastanawiasz się czy możesz zacząć pić z umiarem jak kiedyś?

Zgłoś się do Gabinetu Psychologicznego i Rozwoju Osobistego Zmiana, wiemy jak Ci pomóc!

Program Ograniczania Picia Alkoholu to kompleksowa pomoc osobom nadmiernie pijącym alkohol, uzależnionym oraz ich bliskim.

Program ograniczenia picia to oferta dla osób

Które uważają, że spożywanie przez nie alkoholu stało się problematyczne, piją w sposób szkodliwy, jednak nie są gotowe na utrzymanie całkowitej abstynencji. Może stanowić terapię wspomagającą dla leczenia bezsenności, zaburzeń depresyjnych oraz lękowych u osób nadmiernie spożywających alkohol.

Jeśli pijesz szkodliwie lub jesteś uzależnionych od alkoholu, nie posiadasz przeciwwskazań zdrowotnych do spożywania alkoholu i nie akceptujących trwałej abstynencji jako celu terapii ten program jest dla Ciebie.

 

Cele Programu Ograniczania Picia

 • Analiza i pogłębianie rozumienia powodów sięgania po alkohol,
 • Poznawaniu własnych motywów sprzyjających zmianie,
 • Nauce przydatnych umiejętności pomocnych w ograniczeniu picia,
 • Ustaleniu planu ograniczania picia i jego przestrzegania na dalszym etapie,
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem bez sięgania po alkohol,
 • Podniesienie umiejętności osobistych służących zdrowemu stylowi życia.

Program terapeutyczny obejmuje:

Program ograniczania picia ma charakter krótkoterminowy, obejmuje od 11 do 12 spotkań. Nastawiony jest na realizację konkretnego celu, jakim jest wprowadzenie bezpieczniejszego wzorca spożycia alkoholu.

Realizowany jest w formie rozmów z terapeutą oraz pracy własnej podczas której klient wypełnia elektronicznie arkusze samoobserwacji i ćwiczenia zadawane w każdym tygodniu pracy.

Oddziaływania psychoterapeutyczne mogą być wsparte farmakoterapią.

 

Możliwe są również spotkania z rodzinami, które mają na celu wsparcie procesu zmiany poprzez:

 • Omówienie wątpliwości związanych z ograniczaniem picia alkoholu,
 • Dostarczenie wiedzy i podstawowych umiejętności służących obniżeniu napięcia w relacjach rodzinnych,
 • Poprawę komunikacji w związku oraz w rodzinie.

 

POP w 3 krokach:

 1. Wspólnie z terapeutą układasz plan ograniczenia picia
 2. Program obejmuje ok. 12 spotkań, raz w tygodniu.
 3. Pomagamy zająć się twoimi trudnościami, których doświadczasz obecnie w życiu -nie oceniając ich!

 

Rezultaty udziału w Programie Ograniczania Picia:

 • Umiejętność limitowania ilości i częstości spożywania alkoholu,
 • Ograniczenie szkód związanych z nadmiernym piciem alkoholu,
 • Poprawa jakości życia.

 

Nasi Specjaliści realizujący Program Ograniczania Picia:

Agnieszka Pikulska

Katarzyna Piasecka

Kamila Włodarczyk

Przejmij odpowiedzialność za swoje życie i umów się na wizytę z terapeutą już teraz

 

https://zmiana-psychoterapia.pl/rezerwacja-wizyty/

 

tel. 662 617 610