PROGRAM TERAPEUTYCZNY DLA OSÓB ŻYJĄCYCH W ZWIĄZKACH Z OSOBAMI UZALEŻNIONYMI (terapia współuzależnienia)

Czym jest współuzależnienie i kogo dotyczy?

Uzależnienie (od alkoholu, narkotyków, hazardu, seksu) wywiera wpływ na życie nie tylko chorego, ale także jego najbliższych. Życie osoby uzależnionej kręci się wokół nałogowego zachowania, a życie osoby współuzależnionej kręci się wokół osoby uzależnionej, co w konsekwencji doprowadza o zapominaniu o własnych potrzebach.

Współuzależnienie to utrwalony schemat postępowania w trudnej, niszczącej i długotrwałej sytuacji związanej z patologicznymi zachowaniami osoby bliskiej.

Osoby współuzależnione próbują wprowadzić zmiany zmierzające ich zdaniem do poprawy sytuacji, jednak niejednokrotnie to co robią pogorsza ją i ją utrwala. Postawa osób współuzależnionych zazwyczaj nie pomaga rozwiązać problemu uzależnienia w rodzinie, a wręcz przeciwnie niejednokrotnie podtrzymuje nieefektywne schematy zachowań.

Trzeba zaznaczyć, że współuzależnienie jest nieświadomym procesem przystosowywania się do życia z osobą uzależnioną, powodującym postępujące uwikłanie.

Często zdarza się tak, że żyjąc z osobą uzależnioną bliscy przyzwyczajają się do życia w lęku, strachu, niepewności i bezsilności, co w konsekwencji prowadzi do choroby całego systemu.


Jeśli:

 • Twoje życie skupia się głównie wokół nałogu twojego bliskiego.
 • Starasz się kontrolować nałóg osoby Ci bliskiej (alkohol, narkotyki, hazard, seks).
 • Przeżywasz huśtawki emocjonalne, doświadczasz chaosu uczuciowego, poczucie winy i wstydu to emocje, które często Ci towarzyszą.
 • Często obarczasz się odpowiedzialnością za zachowanie innych.
 • Czujesz zależność emocjonalną od bliskiej osoby, która jest uzależniona.
 • Tłumisz swoje uczucia, myśli lub wręcz przeciwnie wybuchasz złością w naj mniej oczekiwanym momencie.
 • Przeżywasz trudność w wytyczaniu granic między sobą, a innymi ludźmi.
 • Często doświadczasz trudności we właściwym adresowaniu swoich potrzeb i pragnień.
 • Odczuwasz stany depresyjne, apatie, niechęć, brak radości w życiu.
 • Masz problemy ze snem.
 • Pojawiły się u Ciebie dolegliwości psychosomatyczne tj. ból głowy, brzucha, zaburzenia odżywienia (brak apetytu lub zajadanie stresu).

Ta grupa jest dla Ciebie!


W Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego Zmiana powstała inicjatywa stworzenia grupy terapeutycznej dla osób, które pozostają w związkach z osobami uzależnionymi, ale chciałyby poprawić jakość swojego życia.

Z pracy z osobami współuzależnionymi wiemy, jak ważną rolę w zdrowieniu pełnią inni ludzie, którzy mają podobne doświadczenia, borykają się z podobnymi problemami.

Co możesz zyskać dzięki grupowej terapii współuzależnienia?

 • Dzięki terapii współuzależnienia zyskasz rzetelną wiedzę na temat uzależnienia i mechanizmów prowadzących do uzależnienia i współuzależnienia.
 • Zrozumiesz dlaczego ciągle powielasz błędne zachowania oraz nauczysz się jak możesz je przerwać.
 • Zaczniesz bardziej ufać sobie, staniesz się bardziej pewna/pewny siebie, nauczysz się rozpoznawać swoje potrzeby i podążać za nimi.
 • Nauczysz się wyrażana swoich myśli i uczuć.
 • Zdobędziesz narzędzia do określenia swoich granic i ich asertywnego przestrzegania.
 • Co istotne możesz rozpocząć terapię niezależnie od tego, czy uzależniony partner zdecydował się na odwyk i terapię uzależnienia.

Prowadząca grupę:

mgr Karolina Miś
Psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień, coach. Obecnie pracuje jako psycholog i psychoterapeutka w Szpitalu Specjalistycznym MSWiA w Otwocku. Więcej informacji o prowadzącej znajdziesz tutaj: https://zmiana-psychoterapia.pl/o-mnie/mgr-karolina-mis/

Do kogo kierowana jest grupa?

Do wszystkich osób, które czują potrzebę zmiany swojej sytuacji życiowej, chcą wyjść z uwikłania w pomoc osobie uzależnionej.

 • Grupa spotykać się będzie przez okres 8 miesięcy (od listopada).
 • W grupie uczestniczyć będzie od 8 do 12 osób.
 • Wiek: od 20 do 60 lat
 • Spotkania w piątki od godz. 19:00 do godz. 21:00
 • Spotkanie 2 godziny = 130 zł

Pierwsza konsultacja u terapeuty kwalifikująca do grupy płatna: 100 zł

Możliwość zapisu pod nr. tel. 662 617 610 lub kalendarz na stronie z dopiskiem konsultacja na grupie dla współuzależnionych.