Wyniki testu na Skali Uzależnienia od Alkoholu (ADS)

zakres punktacji na skali ADS,
w którym znaleźli się badani

wyniki w osiąganiu abstynencji i umiarkowania

punktacja niska (0 – 14 pkt) Właśnie ta grupa miała największe szanse na ograniczenie picia i tu było najmniej problemów lub w ogóle ich nie było. Prawdopodobieństwo dojścia do całkowitej abstynencji było niższe, chociaż jedna osoba na dwanaście w końcu postanowiła rzucić alkohol na dobre.
punktacja średnia (15 – 20 pkt) Osoby z tej grupy w równej mierze zachowywały abstynencję, co osiągały stan ograniczenia picia i picie bezproblemowe. Inne osoby z tej grupy znacznie zredukowały picie, ale miały poważne problemy z alkoholem.
punktacja wysoka (21 – 27 pkt) Prawdopodobieństwo, że osoby z tej grupy osiągnął abstynencje było dwa razy większe niż to, że zdołają pić bezproblemowo.
punktacja bardzo wysoka (28 pkt lub więcej) Wszyscy, którym udało się pokonać problemy z alkoholem, dokonali tego poprzez abstynencję. Z naszych badań wynika, że nikomu nie udało się ani ograniczyć picia, ani pić bezproblemowo.

źródło: Miller W., Munoz R. „Picie kontrolowane”, Wyd. Parpamedia, Warszawa 2001