TSR (TERAPIA SKONCENTROWANA NA ROZWIĄZANIACH)

„Pacjenci znają rozwiązania swoich problemów. Oni tylko nie wiedzą, że je znają”
Milton Erickson

Terapia w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach)

W świecie psychoterapii jest mnóstwo podejść. Opierają się na odmiennych sposobach postrzegania człowieka, filozofii myślenia, dysponują różnym arsenałem technik, kładą większy lub mniejszy nacisk na poszczególne elementy procesu terapeutycznego czy nawet inaczej postrzegają samą istotę terapii.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach wzmacnia poczucie własnej wartości.

W TSR kładziemy akcent na to, co działa, na zasoby, na to, co zdrowe i możliwe. Koncentracja na teraźniejszości i przyszłości, pozwala na sprecyzowanie rzeczywistych potrzeb pacjenta. I to właśnie potrzeby, a nie problemy, wyznaczają kierunek terapii.

Patrzymy na problemy z różnych perspektyw, szukamy wyjątków, które działały w przeszłości pozwalając im działać nadal. Zmiany dokonują się poprzez pozytywne wzmocnienia i odkrywanie własnego potencjału. Pacjent ostatecznie sam uczy się podkreślać swoje mocne strony, skupiać się na pozytywach, a całą energię przeznaczać na działanie w celu zmiany i osiągnięcia sukcesu. To trwała zmiana, której podstawą jest budowanie poczucia własnej wartości i poczucia posiadania wielu możliwości.

Postawa niewiedzy terapeuty daje możliwość wejścia w świat pacjenta bez utartych przekonań, wyzbywa się normatywności.

Osoba poddająca się terapii stanowi największą skarbnicę wiedzy o własnym życiu, jest ekspertem od tego, na co jest w danym momencie gotowa, a na co nie, co jest w jego kontekście życiowym możliwe, czasem jednak potrzebuje wsparcia i drogowskazów.

Wierzymy, że małe zmiany powodują duże zmiany.

 


Zobacz, kto prowadzi terapię:

Umów wizytę