DIAGNOZA AUTYZMU, ZESPOŁU ASPERGERA (ZA)

Diagnoza dziecka w spektrum autyzmu w tym z Zespołem Aspergera

Małe dziecko z cechami całościowych zaburzeń rozwoju może mieć trudność w uświadomieniu sobie swojej odmienności w obliczu rówieśników. Tymczasem osoby bliskie oraz inne dzieci coraz częściej zauważają, że zachowanie odbiega od szeroko pojętej normatywności.

Początkowo mogą oni uważać, że dziecko jest niegrzeczne, egoistyczne czy nieempatyczne. Bez wyjaśnień i odpowiedniej diagnozy otoczenie młodego człowieka będzie wydawało moralne osądy, które zaszkodzą jego poczuciu własnej wartości, doprowadzą do wykształcenia nieodpowiednich postaw i będą miały negatywne konsekwencje.

Z czasem dziecko zauważa, iż jego niezwykły sposób widzenia i doświadczania świata różni się, co prowadzi często do niepokoju. Mogą wówczas rozwinąć się przekonania i postawy kompensujące poczucie wyalienowania i niezrozumienia.

Trafna diagnoza może uchronić dziecko przed negatywnymi skutkami odczuwania odmienności, umożliwia wdrożenie odpowiedniej terapii, daje możliwość lepszego zrozumienia własnej osoby, zadbania o swoje potrzeby, pozwala na pozytywną zmianę oczekiwań otoczenia, akceptację i wsparcie oraz pomaga w identyfikacji.

Pierwsze rozpoznanie zaburzeń ma ogromne znaczenie dla rzetelności diagnozy oraz w konsekwencji dla trafności podejmowanych decyzji klinicznych i tego, czy dzieci w spektrum autyzmu uzyskają odpowiednią pomoc.

Oferujemy wstępną diagnozę ryzyka występowania zaburzeń ze spektrum autyzmu, w tym Zespołu Aspergera. Po otrzymaniu pisemnej opinii o funkcjonowaniu dziecka, zalecana jest wizyta u psychiatry dziecięcego w celu potwierdzenia lub wykluczenia podejrzewanych zaburzeń.

W przypadku potwierdzenia, dalszym etapem jest złożenie wniosku o potrzebie kształcenia specjalnego, które wydaje zespół orzekający w rejonowej poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.


Zobacz, kto prowadzi diagnostykę:

Umów wizytę