mgr Paulina Dyrda

Nasz zespół – Psychoterapeuci Warszawa


mgr Paulina Dyrda

Psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem oraz psychoterapeutą w trakcie certyfikacji, pracującym w nurcie TSR (Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach).

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni dla Osób z Autyzmem Dziecięcym oraz w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w roli diagnosty i terapeuty, jak również w Szkole z Oddziałami Integracyjnymi jako psycholog szkolny.

Pomocą psychologiczną obejmuję osoby przeżywające trudności emocjonalno – społeczne oraz ich rodziny.

Ponadto pracuję z pacjentami z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami więzi, zaburzeniami nastroju oraz z osobami ze spektrum autyzmu. Prowadzę trening umiejętności społecznych (TUS), wczesne wspomaganie rozwoju, wsparcie i psychoedukację w zakresie wzmacniania umiejętności rodzicielskich i rozwoju kompetencji wychowawczych oraz trening zastępowania agresji. Posiadam kliniczne doświadczenie w pracy z osobami ze spektrum autyzmu. Jestem praktykiem w zakresie psychologicznej diagnozy.

Jestem absolwentką Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej na kierunku psychologii, ukończyłam studia podyplomowe: Rewalidacja i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu, w tym z Zespołem Aspergera oraz Pedagogiczne Studia Kwalifikacyjne.

W pracy z pacjentem kieruję się indywidualnym podejściem, koncentrując uwagę na mocnych stronach i zasobach, dzięki którym osoba zyskuje siłę do przezwyciężania trudności. Ważne jest dla mnie podejście systemowe, współpraca z rodzicem, opiekunem.

Zakres moich działań w Gabinecie Pomocy Psychologicznej i Rozwoju Osobistego Zmiana:

  • konsultacje dotyczące wstępnej diagnozy spektrum autyzmu (w tym Zespołu Aspergera),
  • terapia dzieci, młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu,
  • depresja (młodzież),
  • zaburzenia lękowe (młodzież),
  • trudności wychowawcze (dzieci i młodzież),
  • trening zastępowania agresji (dzieci i młodzież),
  • trening Umiejętności Społecznych (dzieci i młodzież),
  • dysharmonia rozwojowa (dzieci),
  • rozwój kompetencji wychowawczych dla rodziców.


Opinie od pacjentów:

 

Zostaw swoją opinię:

Wymagane pole

Wpisz swoje imię, możesz podać także nazwisko. Informacje będą publikowane.
Adres e-mail nie będzie publikowany.
Napisz, co sądzisz o Twojej wizycie w Gabinecie Zmiana. Pamiętaj, że opinia może zostać poddana weryfikacji, aby zagwarantować jej prawdziwość.
rating fields
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
Administrator danych Zmiana Kamila Włodarczyk-Bojakowska zobowiązuje się przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie w celu realizacji zamówionych usług i udostępniania Twojej opinii na naszej stronie internetowej. Aby odwołać się do swoich praw, skontaktuj się z nami (szczegóły w zakładce Kontakt).