Jakie rzeczy najbardziej Nas stresują?

Jakie rzeczy najbardziej Nas stresują?

 

Stres jest nieuniknioną częścią życia każdego z Nas. Codziennie stajemy wobec wyzwań, jakie stwarza nam życie. Mierzymy się z problemami które musimy rozwiązywać by skutecznie funkcjonować.

 

Amerykańscy psychiatrzy, Thomas Holmes i Richard Rahe, na łamach pisma „Journal of Psychosomatic Re – search” zaprezentowali 43 zdarzenia, które wywołują największy stres. Według ich teorii, na życie każdego z nas wpływa wiele wydarzeń, które generują określony poziom stresu. Jeśli w ciągu roku zbierze się zbyt wiele stresujących czynników, będziemy narażeni na istotne konsekwencje zdrowotne.

 

Statystyczny efekt stresorów:

 

 1. Śmierć współmałżonka 100
 2. Rozwód 73
 3. Separacja lub rozstanie 65
 4. Pobyt w więzieniu 63
 5. Śmierć bliskiego członka rodziny 63
 6. Ciężka choroba lub wypadek z uszkodzeniem ciała 53
 7. Ślub 50
 8. Zwolnienie z pracy/bezrobocie 50
 9. Pojednanie z małżonkiem 45
 10. Przejście na emeryturę 45
 11. Znacząca zmiana stanu zdrowia lub zachowania członka rodziny 44
 12. Ciąża 40
 13. Problemy seksualne 39
 14. Pojawienie się nowego członka rodziny 39
 15. Poważna zmiana w pracy lub reorganizacja firmy 39
 16. Zmiana statusu finansowego 38
 17. Śmierć przyjaciela 37
 18. Zmiana stanowiska pracy 36
 19. Konflikty w rodzinie 35
 20. Wysoki kredyt lub poważne obciążenie hipoteki 31
 21. Problemy z hipoteką/odmowa kredytu 30
 22. Zmiana stopnia odpowiedzialności w życiu zawodowym 29
 23. Opuszczenie przez dzieci domu rodzinnego 29
 24. Kłótnie i starcia z krewnymi współmałżonka 29
 25. Wzmożenie wysiłku dla wykonania jakiegoś zadania 28
 26. Początek lub zakończenie pracy zawodowej współmałżonka 26
 27. Rozpoczęcie lub zakończenie nauki szkolnej 26
 28. Zmiany standardu, poziomu życia 25
 29. Zmiany osobistych nawyków i przyzwyczajeń 24
 30. Starcia z szefem 23
 31. Zmiany warunków pracy lub najbliższego otoczenia 20
 32. Zmiana miejsca mieszkania 20
 33. Zmiana szkoły 20
 34. Znacząca zmiana w spędzaniu wolnego czasu 19
 35. Zmiany w praktykach religijnych 19
 36. Znacząca zmiana w nawykach życia towarzyskiego 18
 37. Niewielka pożyczka 17
 38. Znacząca zmiana przyzwyczajeń dotyczących snu 16
 39. Znacząca zmiana dotycząca kontaktów z rodziną 15
 40. Zmiany nawyków żywieniowych 15
 41. Urlop 13
 42. Święta spędzone z rodziną 12
 43. Małe naruszenie przepisów prawnych 11

 

Jak wypadasz po zrobieniu sobie testu poziomu stresu? Wpisz obok sumę punktów stresujących sytuacji w ciągu ostatniego roku ?

 

Ilość moich punktów to:……………………….

 

 • Wartości sumy punktów ze skali oraz przypisane im ryzyko jest następujące: Jeśli twój wynik przekracza 300, to istnieje duże ryzyko pogorszenia stanu zdrowia w ciągu najbliższych kilku – nastu miesięcy.

 

 • Jeśli twój wynik mieści się w zakresie 150–299, masz średnio podwyższone ryzyko zachorowania.

 

 • Przy wartości poniżej 150 ryzyko zachorowania na chorobę wywołaną stresem jest raczej niewielkie.

 

Przewlekły stres często prowadzi do chorób psychosomatycznych tj.

 • Astma oskrzelowa
 • choroby autoimmunologiczne
 • Nadciśnienie
 • Wrzodziejące zapalenie jelit
 • Reumatoidalne zapalenie stawów
 • Choroba wrzodowa dwunastnicy
 • Anoreksja

 

 

Polecam lekturę:

Melanie Greenberg, Mózg odporny na stres, Wyd. Rebis

źródło: Holmes TH, Rahe RH (1967). „The Social Readjustment Rating Scale”. J Psychosom Res