Jakie mechanizmy obronne stosujesz, żeby „zagłuszyć” niską samoocenę?

Jakie mechanizmy obronne stosujesz, żeby „zagłuszyć” niską samoocenę? Strategia samoutrudniania (określili ja, tak amerykańscy psychologowie E.Jones i Steven C. Berglas). Pozorna nieracjonalność polega tu na tym, że zamiast ułatwiać sobie radzenie w trudnej sytuacji- jeszcze bardziej komplikujemy, co w efekcie przekształca się w sukces lub porażkę. Jeżeli bowiem przed trudnym i ważnym egzaminem uczestniczymy w […]

Czytaj dalej


Cechy DDA / DDD – test online

DDA – czyli Dorosłe Dzieci Alkoholików to osoby, których rodzice lub opiekunowie mieli problem z alkoholem w ich dzieciństwie. DDD – czyli dorosłe dzieci z dysfunkcjonalnych domów to osoby, które doświadczyły trudnego życia w swoim rodzinnym domu. Problemy charakterystyczne dla DDA/ DDD nie odbiegają bardzo od problemów życiowych, doświadczanych przez większość ludzi. Chociaż w niektórych […]

Czytaj dalej